Dette melder Jungheinrich. 

Over en toårsperiode, fra juni 2021 til juni 2023, har deler av Bohus sitt lager på Heia gjennomgått en transformasjon fra 100 % manuell drift til et helautomatisert kranlager. Det har resultert i betydelige forbedringer:

  • Energibesparelser: Reduksjon på 190 000 kWh fra manuelt til automatisert år, tilsvarer 17 % nedgang i energiforbruket uten at det har vært noen signifikante endringer i totalvolumet av varer.
  • Effektiv vareflyt: En mer strømlinjeformet prosess har ført til smartere utnyttelse av plassen og feilfri drift.

- Bohus sin transformasjon fra manuell til automatisert drift resulterte i imponerende 17 % reduksjon i energiforbruket, en strømlinjeformet vareflyt og en smartere utnyttelse av plassen. Til sammen gir dette en energieffektiv og feilfri drift, sier Håkon Bredde, CEO i Bohus logistikk.

Hvorfor automatisering er mer energieffektivt

Automatisering har vist seg å være mer energieffektivt av flere grunner:

  • Effektiv vareflyt: Reduserer behovet for interntransport.
  • Regenerering av energi: Jungheinrich sine automasjonsløsninger regenererer energien.
  • Optimalisert lagerhøyde: Minimerer fotavtrykk og interntransport.
  • Feilfri plukking: "Gods til person"-system reduserer feilplukk.

Automasjonens økonomiske og miljømessige gevinst

Studien fra Bohus sitt lager i Fetsund bekrefter at automatisering ikke bare gir miljømessige fordeler, men også betydelig økonomisk gevinst. Den understreker hvor viktig det er å investere i bærekraftige løsninger som gir en solid avkastning på investeringen (ROI).

- Det vi har sett er bare begynnelsen. Med hver ny innovasjon og hvert gjennombrudd innen automasjon, beveger vi oss nærmere en fremtid der bærekraft og forretningsmessig suksess går hånd i hånd, sier Jens Iver Gjerlaug, leder for Logistics Systems i Jungheinrich Norge.