Dette melder Drivkraft Norge.

Miljødirektoratet slapp denne uken endelige tall for hvor mye bærekraftig biodrivstoff som ble brukt for å oppfylle de fire omsetningskravene som er innført i Norge. Til sammen ble det omsatt 673 millioner liter bærekraftig biodrivstoff i Norge i 2023, ifølge Miljødirektoratet. Dette er volum som direkte erstatter bruken av fossile drivstoffer. Bruken av biodrivstoff førte til at utslippene ble redusert med 1,5 millioner tonn CO2 i 2023. Biodrivstoff er dermed det klimatiltaket som har ført til de største utslippsreduksjonene innen transportsektoren.

– Disse tallene viser at biodrivstoff er et nødvendig klimatiltak i transportsektoren. Samtidig har bransjen ambisjoner om å øke bruken av bærekraftig biodrivstoff ytterligere, for å bidra til å nå Norges klimamål for 2030, kommenterer Einar Gotaas, fagsjef i Drivkraft Norge.

Våre medlemmer ønsker å bidra til å redusere utslippene enda mer. Bransjen har derfor utarbeidet en egen veileder for hvordan man kan anskaffe bærekraftig biodrivstoff utover omsetningskravet, slik at anskaffelsens klimaeffekt kommer i tillegg til den klimaeffekten som omsetningskravene sikrer. Slik vil bransjen raskere fase ut fossile drivstoffer for å bidra til å nå Norges klimamål for 2030.

 Veilederen finner du på Drivkraft Norges hjemmesider.