Dette melder Ørsted. 

CO2-fangstprosjektet, som i mai 2023 ble tildelt en 20-årig kontrakt av Energistyrelsen, forventes allerede fra begynnelsen av 2026 å kunne fange 430 000 tonn biogen CO2 årlig fra de to kraftvarmeverkene. Fangst og lagring av CO2 fra halm- og flisfyrte anlegg fjerner CO2 fra atmosfæren, og prosjektet vil være et betydelig bidrag til de danske klimamålene for 2025 og 2030.

- Vi er stolte over å starte byggingen av Danmarks første fullskala-prosjekt innen CO2-fangst. Vi må sette i gang mange forskjellige grønne løsninger for å bekjempe klimaendringene, og dette prosjektet er en av løsningene som kommer til å spille en viktig rolle. Vi ser frem til å samarbeide med partnerne våre, kommunene og interessentene for å gjøre dette prosjektet til en suksess og nå våre felles klimamål, sier Ole Thomsen, Senior Vice President og direktør for Ørsteds kraftverksvirksomhet.

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard tar det første spadestikket sammen med Ørsteds administrerende direktør, Mads Nipper, og ordførerne fra de to kommunene som huser de to anleggene, Søren Friis Trebbien fra Hvidovre Kommune og Martin Damm fra Kalundborg Kommune.

Ordfører Martin Damm fra Kalundborg Kommune sier: - Jeg er glad for å være med på å kickstarte det danske CCS-eventyret, som er et flott skritt på veien til å innfri de danske klimamålene og samtidig vil smitte positivt av på lokalområdet i Kalundborg. Vi har allerede et sterkt næringsmiljø i Kalundborg, og jeg er sikker på at CO2-fangstprosjektet her vil være et løft for de grønne synergiene vi allerede ser i dag, og som virkelig markerer Kalundborg på Danmarkskartet.

- Det er positivt at Hvidovres grønne næringsprofil nå styrkes, og jeg ser frem til å følge CO2-fangstprosjektet fra sidelinjen. I Hvidovre har vi allerede noen av de nærings- og utdanningsmessige kompetansene som trengs for å støtte opp om CO2-fangstprosjektets positive påvirkning på lokalområdet, så her er det virkelig en god match, sier  Ordfører Søren Friis Trebbien fra Hvidovre Kommune

Ørsted avholdt  ’første spadestikk’-arrangement mandag den 4. desember på Avedøreværket for å feire starten på byggingen av Danmarks første CO2-fangstprosjekt i full skala.