Dette melder Asak Miljøstein AS.

–  Det har vært vanlig å legge asfalt eller andre tette dekker på bakken og lede overvannet til rør, men økt fortetting kombinert med manglende oppgradering av avløpssystemet gjør at vannet ikke har noe sted å gjøre av seg. Det fører til oversvømmelser og skader på infrastruktur, sier Ellen Heieren Schumann, prosjektansvarlig i Asak Miljøstein. 

Forskningen støtter bruken av drenerende dekker. 

–  Forskningen avslører at drenerende dekker forsinker avrenningstoppen med rundt 40 minutter og reduserer den maksimale avrenningen med over 89 prosent, sammenlignet med tette overflater som asfalt, sier Edvard Sivertsen, seniorforsker i SINTEF. 

På tross av dette opplever Asak Miljøstein at implementeringen av drenerende dekker går sakte i Norge. 

–  Når vi vet at overvannproblematikken koster samfunnet mellom tre og seks milliarder kroner i året vil det være særdeles samfunnsøkonomisk å velge drenerende dekker som håndterer vannet lokalt på tomten, fremfor tette dekker, sier Schumann.

Ellen Heieren Schumann, prosjektansvarlig i Asak Miljøstein. Foto: Asak Miljøstein
Ellen Heieren Schumann, prosjektansvarlig i Asak Miljøstein. Foto: Asak Miljøstein

I tillegg gir dreneringsdekket et spennende visuelt uttrykk som vekker stor interesse og etterspørsel internasjonalt. Asak Miljøstein startet produktutviklingsprosjektet med Snøhetta i 2020, hvor sistnevnte ønsket å utfordre status quo og utvikle design for fremtiden som også møter avgjørende samfunnsbehov. 

–  Med det nye konseptet Asak FLYT har vi skapt et system som gir arkitekter og entreprenører muligheten til å leke med det visuelle uttrykket og samtidig håndtere det økende problemet med overvann, sier Marius Myking, Director of Product Design i Snøhetta.  

Schumann i Asak Miljøstein utfordrer landskapsarkitekter, men også politikere til å vurdere raskere løsninger for implementering av drenerende dekker. 

– Endringer i Plan og bygningsloven fra 1. januar 2024 gir kommunene mulighet til å stille krav om lokal overvannshåndtering og gjør det brennaktuelt å tenke nytt, sier Schumann.

Shumann oppfordrer til å vurdere utradisjonelle dekker, i både store og små prosjekter. 

– Det blir umulig å unngå store ødeleggelser grunnet ekstremværet som herjer i Innlandet nå, men vi er nødt til å tenke fremover. Vi sitter på kompetansen og et innovativt produkt som kan være en del av løsningen, avslutter Schumann.