Dette melder Sweco. 

Bygget skal i tillegg til institusjonsplasser og omsorgsboliger for 120 beboere også inkludere hjemmebaserte tjenester, fysio-/ergoterapi, psykisk helsetjenester, legekontor, tannpleie og en rekke andre funksjoner.

Sweco skal bidra med rådgiving for alle ingeniørfag i prosjektet, i tillegg til landskapsarkitektur. Prosjektet ble vunnet i en pris- og designkonkurranse der Veidekke Entreprenør, HUS arkitekter, Sweco Architects og Sweco Norge sammen utviklet et løsningsforslag Tysvær kommune valgte som det beste prosjektet.

Harmoni mellom bygg og uteområder

Tysvær kommune har vært tydelige på sine ønsker både for funksjoner og tekniske krav i tillegg til estetikk og samspill med omkringliggende bygg.

– Eksempelvis var det et krav at byggets uteområder skulle kommunisere med parkdraget, som binder sammen flere av områdets bygg og uteområder. På en i utgangspunktet trang tomt med både varelevering, besøksadkomst og ambulansetransport ble dette utfordrende å løse, men vi klarte det på en god måte i samarbeid med arkitekten, sier Karl Magnus Forberg Eikeland som var ansvarlig for landskapsarkitektur.

Markeds- og utviklingssjef Espen Schreiner i Sweco. Foto: Sweco
Markeds- og utviklingssjef Espen Schreiner i Sweco. Foto: Sweco

Topp score på alle kriterier

Team «Kløvertunet» fikk topp score på alle kriterier i konkurransen og det ble dermed en suveren seier.

- Det var en lang og utfordrende tilbudsfase med forhandlinger i flere trinn, men kreativiteten og vinnerviljen i teamet førte til at vi dro seieren i land, forteller markeds- og utviklingssjef Espen Schreiner fra Sweco, som også var Swecos tilbudsleder

Miljøvennlig prosjekt med BREEAM NOR Very Good

Prosjektet har høye miljøambisjoner, og det skal leveres både energibrønner med varmepumper og et stort solcelleanlegg. Tysvær kommune har som ambisjon å sertifisere bygget til BREEAM NOR Very Good.

- Bygget har i tillegg en rekke avanserte funksjoner som eksempelvis velferdsteknologi og avanserte søppelhåndteringsanlegg, og det krever at vi bruker de beste medarbeiderne vi har i Sweco for å løse de oppgavene som kommer, sier Schreiner.