Dette melder Statsbygg.  

Bærekraftsmålene er retningsgivende for bygge- og eiendomspolitikken i staten. Regjeringen jobber med å redusere klimagassutslipp, redusere energiforbruket og effektivisere driften av statens eiendommer.

 Statsbygg, NTNU og Sintef går nå sammen for at Professor Mørchs hus når det høyeste nivået i Europas ledende miljøsertifisering for bygg. Kun 11 andre bygg i Norge har nådd dette nivået. Ingen av dem er statlige bygg.

Onsdag besøkte statsråden byggeplassen til Norsk havteknologisenter på Tyholt, og hun mener det er helt nødvendig å ha høye miljøambisjoner i store byggeprosjekter som dette.

 – Dette er det første bygget blant mange som vil komme etter. Skal vi nå bærekraftsmålene er byggenæringen nødt til styrke innsatsen. Her spiller Statsbygg en viktig rolle for å gå foran og sette krav til bransjen. Staten skal bidra med løsninger og pågangsmot når næringen nå skal bli grønnere. Vi trenger flere byggeprosjekter som vektlegger bærekraft, og bygningene må vedlikeholdes så de kan vare lenge, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.

Statsbygg ser byggeprosjektet på Tyholt som en viktig milepæl når de som statlig byggherre kan strekke seg mot det øverste nivået i den prestisjefylte miljøstandarden BREEAM-NOR.

 – Statsbygg ønsker å fremme bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosessen, fra tidligfase til ferdig bygg. Vi håper at byggingen av Professor Mørchs hus kan inspirere andre til å sette samme ambisjon, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.

Samarbeid

Professor Mørchs hus er ett av flere bygg i Norsk havteknologisenter som bygges i Trondheim. Senteret skal videreutvikle Norges ledende posisjon innen havnæringene. I dette senteret skal det forskes på og utvikles ny teknologi for overvåking av havet, bærekraftig mat, fornybar energi og klimavennlige skip.

Professor Mørchs hus skal huse NTNUs studenter i marin teknikk, samt forskere og andre ansatte både fra NTNU og Sintef Ocean når det etter planen står ferdig i 2025.

BREEAM er Europas ledende miljøsertifisering og består av seks nivåer hvor den aller høyeste er «BREEAM outstanding». Ingen universitetsbygg har blitt reist med så høye miljøambisjoner. NTNU som skal eie og forvalte nybygget og er stolt av å være først ute.

– I tillegg til at vi skal bidra til den grønne omstillingen av Norge og verden gjennom forskning og utdanning, er vi også opptatt av at virksomheten vår skal bli mer bærekraftig. Gjennom et utmerket samarbeid med Statsbygg og Sintef kan vi legge lista høyt for Professor Mørchs hus, også når det kommer til klima og miljø, sier NTNU-rektor Anne Borg.

Med utsikt til Trondheimsfjorden begynner Professor Mørchs hus på Tyholt å ta form. Foto: Vegard Mahle Aas

Spleiselag

Det er et spleiselag som gjør at samarbeidspartnerne kan heve de opprinnelige ambisjonene i BREEAM-sertifiseringen fra «excellent», som er det nesthøyeste nivået i sertifiseringsordningen, til den aller gjeveste sertifiseringen «outstanding».

NTNU tar regningen for solcellepanelene som skal dekke taket på Professor Mørchs hus, mens Statsbygg dekker de øvrige utgiftene fra sitt miljøfond. Totalt kommer regningen på ambisjonsløftet på omtrent 7 millioner kroner.

SINTEF bidrar gjennom at de er villig til å betale noe mer som leietaker i det nye bygget.

– Norsk havteknologisenter skal være en ressurs både nasjonalt og internasjonalt med sine fasiliteter for forskning og utvikling innen bærekraftige havnæringer. Da er det viktig at miljøambisjonene også er høye i byggingen av det nye senteret, sier Espen Susegg som er eiendomsdirektør i Sintef.

Det er ni kategorier det skal gjøres tiltak i for å redusere miljøpåvirkningen fra bygget. Jo flere tiltak som innarbeides i prosjektet, jo flere poeng får man og jo høyere sertifiseringsnivå oppnår bygget.

Energisparing

I tillegg til Professor Mørchs hus, bygges det et større bassengbygg og studentlaboratorier som del av Norsk havteknologisenter, et senter på ca 45.000 kvadratmeter til sammen.

Bassengbygget bygges med lavkarbonbetong der det er mulig. Det legges også til rette for energisparing med solcellepaneler på taket og utstrakt bruk av energibrønner på området. I byggingen av studentlaboratoriene, kalt Arkimedes’ hus, vil deler av det gamle bygget gjenbrukes.

Det er Ruta Entreprenør som har byggekontrakten for Professor Mørchs hus. Bygget skal stå ferdig i 2025. Resten av senteret skal etter planen være ferdig i 2028.