LINK har bidratt til utformingen av kapittelet og tilbyr nå veiledning i designstrategi som svarer på kravene, melder LINK i en pressemelding.

En biofilisk designtilnærming handler om å øke menneskers tilgang på naturopplevelser i de bygde omgivelsene gjennom ulike abstraksjonsnivåer. Målet er en mer sanselig, opplevelsesrik og varig arkitektur som anerkjenner menneskers iboende behov for naturstimuli i stadig mer urbane omgivelser. De positive effektene av biofilisk design understøttes i evidensbasert forskning, hvor naturen har vist seg å bidra til stressreduksjon, økt produktivitet og raskere tilfriskning.

LINK Arkitektur ble invitert av Grønn Byggallianse til å bistå med innspill til høringsdokumentet for BREEAM NOR kapittel HEA06: Trygge og sunne omgivelser. Innspill fra LINKs fageksperter innenfor miljøpsykologi og biofilia ble tatt med i prosessen, og brukermanualen for BREEAM-NOR v6.0 for nybygg er nå lansert.

Nå tilbyr LINK Arkitektur tidligfase workshop som kan hjelpe prosjektutviklere med å utforme en biofilisk designstrategi, som gir opptil 2 BREEAM-poeng, ved å:

  • Inkludere biofiliske designelementer gjennomgående i den endelige utformingen av bygget
  • Gjennomføre en dokumentert forstudie, herunder workshop med fastsetting av bioflia-strategi for prosjektet

LINK Arkitektur bistår med å velge ut konkrete elementer tilpasset prosjektet og integrerer disse via eksempelvis stedstilpasset vegetasjon og materialitet, naturlige landskapstrekk og naturinspirert belysning. Med Biolfilia-supplementet i BREEAM NOR manualen anerkjennes betydningen av omgivelsenes estetiske innflytelse på både miljø og mennesker og man sikrer gode arkitekturkvaliteter. Helt fra start.