Dette melder Nibio.  

- Ved er en fornybar energikilde, men det er viktig at veden som selges er av riktig kvalitet. Da utnyttes energiinnholdet best mulig, og utslippene reduseres, forteller seniorrådgiver Simen Gjølsjø i NIBIO.

Vedforskeren har deltatt i arbeidet med å utvikle en ny norsk standard for vedfyring. Han forklarer at god merking av veden er helt nødvendig for at forbrukeren skal kunne sammenligne pris og kvalitet.

Den nye norske standarden for fyringsved skal sikre at kundene får nøyaktig informasjon om vedens energiinnhold. Heretter skal vedsekkene merkes med vekt og fuktighet.

- Rapporten «Norsk Standard - ved til brensel» skjuler intet mindre enn en revolusjon innen kjøp og salg av fyringsved, ifølge Gjølsjø. - Når vedprodusentene tar i bruk vekt og fuktighetsmåler vil kvaliteten på veden som selges øke.

Forklaringen på dette er at rå ved har lavere energiinnhold, og gir lavere virkningsgrad i ovnen, enn tørr ved. Jo tørrere veden er, desto bedre blir ovnens virkningsgrad. 

- Merking av energiinnhold på vedsekkene gir dermed bedre fyring, noe som på sikt vil gi større tillit til bransjen,og antall useriøse vedselgere med fuktig ved i sekken blir redusert, forklarer Gjølsjø.

Fyringsved klassifiseres etter kvalitet

Den nye norske standarden innebærer at all fyringsved blir delt inn i ulike klasser avhengig av kvalitet. Klasse Ekstra er bjørkeved; Klasse 1 er ved av ask, bjørk, bøk, eik, lønn og rogn; Klasse 2 er blandet ved og Klasse 3 er blandet ved av alle treslag, inkludert kapp og bakhun. Bakhun er sidebord som skjæres av tømmerstokken (skurstokken) på sagbruket.

- For bjørkeved av Klasse Ekstra skal fuktigheten i vedkubbene ikke overstige 20 prosent, forteller Gjølsjø. Det skal heller ikke forekomme råte eller mugg.

I tillegg oppfordres selger til å merke vedsekkene med produsentens navn, hvilket treslag sekken inneholder, hvor mye sekken veier, hvor lange vedskiene er og hvor mye veden koster per kilowattime.

På denne måten kan forbrukeren sammenligne priser ut fra reell fyringsverdi, og ikke kun ut fra volum.

- Vanligvis kjøpes ved i sekk, etter volum. Men uten informasjon om hvor mye veden veier eller hvor fuktig den er, er det vanskelig å sammenligne pris og brennverdi på ved fra ulike tilbydere, sier Gjølsjø.

Den nye standarden for vedfyring gjør det enklere å sammenligne. NIBIOs vedekspert gir et eksempel. 

Om vedsekken for eksempel er merket Klasse Ekstra, det vil si at vedens fuktighet ikke overstiger 20 prosent, så er energiinnholdet per kg 4,3 kWh. Om du kjøper 300 kg ved av Klasse Ekstra vil det totale energiinnholdet være nærmere 1300 kWh. Noe energi går tapt i selve forbrenningsprosessen og i fyringsanlegget, slik at vedovner produsert etter 1998, med en virkningsgrad på minst 75 prosent, gir en nyttbar energi på rundt 975 kWh (1300 kWh x 0,75).

Viktig å vite vedens opphav

I den nye standarden for fyringsved vil forbrukeren også få informasjon om hvor veden kommer fra. Kunnskap om vedens opphav er viktig. Ved og trevirke som blir importert kan nemlig bringe med seg blindpassasjerer – sopper, insekter og andre skadegjørere, som i verste fall kan påføre norsk (og eurasisk) flora og fauna store ødeleggelser.

Hensynet til klodens klima krever en omstilling av vårt energisystem, og vil gi økt etterspørsel etter fornybar energi. Den nye norske standarden for fyringsved er et lite men viktig skritt på veien mot lavkarbonsamfunnet.