Ifølge både industrien og en studie på oppdrag fra regjeringen vil nettopp slike kontrakter være et avgjørende verktøy for å fremme utviklingen av et innenlands hydrogenmarked. Arbeidsgruppen for hydrogen i Norsk-Tysk Handelskammer mener at det mangler et klart signal for både norsk og tysk industri. 

- Å støtte etableringen av et norsk hydrogenmarked og en tilhørende verdikjede ved å stimulere til de første, større industriprosjektene er et nødvendig skritt for å kunne delta i internasjonale energipartnerskap i fremtiden. At Norge gir fra seg initiativet på dette tidspunktet, vil også påvirke det bilaterale samarbeidet mellom Norge og Tyskland, uttaler Thorsten Herbert, talsmann for arbeidsgruppen i en melding fra Tysk-Norsk Handelskammer.

Det jobbes for tiden på høytrykk over hele Europa for å etablere et hydrogenmarked. Et avgjørende punkt er utbyggingen av infrastruktur. Norge har vært og er Tysklands viktigste samarbeidspartner for pålitelig energiforsyning. Dermed er Norge også en ideell kandidat til å innta den samme rollen innen hydrogen. Alle planer hittil for utbygging av infrastrukturen tar utgangspunkt i et visst produksjonsvolum av hydrogen i Norge. I den tyske hydrogenstrategien spiller Norge allerede i dag en viktig rolle. Men for at norsk industri skal kunne oppfylle rollen som en pålitelig partner, trengs økonomisk støtte fra regjeringen.

- Regjeringen må nå iverksette det nasjonale konseptet for differansekontrakter, og dermed tilrettelegge for sine egne ambisjoner om å være en pålitelig partner. Det er bra at Norge støtter EUs hydrogenbank. Men også nasjonale tiltak vil være viktige, ettersom de europeiske midlene, for eksempel i pilotauksjonen fra EUs hydrogenbank, er svært begrensede, legger Herbert til.