Dette melder SGP Armatec AS.

På Romsås har Trygg VVS, på oppdrag fra OBOS, tatt på seg oppdraget med å modernisere baderommene i Oslos største boligblokker – ca. 2000 leiligheter, med mål om å redusere energikostnader og miljøbelastning.

I samarbeid med Armatec, oppgraderes varmtvannssystemene. Ved å erstatte eldre elektriske varmtvannsberedere med moderne, energieffektive varmtvannssentraler, senkes energiforbruket, letter den økonomiske byrden for beboere og redusere miljøpåvirkningen.

Med fokus på energieffektivitet, bærekraft og miljømål

I store boligblokker er varmtvannsbehovet betydelig, og derfor er modernisering av varmtvannssystemene avgjørende for økt energieffektivitet. Som en del av moderniseringen byttes eldre elektriske varmtvannsberedere med avanserte varmesentralanlegg. Det reduserer energiforbruket, minimalisere utslipp av skadelige klimagasser og ikke minst støtter offentlige krav og Oslos mål om å bli en klimanøytral by.

Kosteffektive løsninger

Varmesentralanlegg er en langsiktig og økonomisk fornuftig løsning. Varmepumper bruker eksisterende varmeenergi fra omgivelsene, som luft, jord eller vann, for å produsere varme eller kulde. Dette fører til betydelige besparelser på energiregningen over tid, da varmepumper bruker mindre elektrisitet sammenlignet med tradisjonelle oppvarmingssystemer.