Dette melder Armatec.

I 2022 inngikk Alfa-Laval og SSAB et partnerskap med målsetting om å produsere den første varmeveksleren laget av fossilfritt stål. Nå er det allerede en realitet; Alfa Laval skal bruke SSABs resirkulerte stål produsert uten fossile utslipp (SSAB Zero™) i sine varmevekslere.

- Ved å bruke nullutslippsstål i varmevekslerne våre, driver vi hele verdikjeden mot en mer bærekraftig fremtid, sier Thomas Møller, president Alfa Laval Energy Division.

Verdens stålproduksjon står for omtrent 7 prosent av verdens totale karbonutslipp. Karbonnøytral stål produksjon kan ha stor innvirkning for å nå null-utslipp.

SSAB Zero er karbonutslippsfri, kommer fra resirkulert stål og produseres gjennom fornybarbaserte prosesser.

Med Alfa Laval's globale produksjon av bransjeledende varmevekslere, tar dette samarbeidet et viktig skritt i riktig retning for å oppnå en global karbonnøytral forsyningskjede.

– Dette er en reise, hvor vi hele tiden utforsker hvordan vi kan inkorporere bærekraftige materialer i flere komponenter, sier Thomas Møller. - Over tid er vi av den oppfatning at nullutslippsmaterialer som fossilfritt stål vil bli den nye standarden i bransjen.

Alfa-Lavas målsetting

Alfa Laval har som målsetting å bli karbonnøytral innen 2030, og etterstreber å eliminere utslipp fra produkter i hele verdikjeden fra råvareutvinning til utrangerte produkter. I tillegg til å bruke fossilfritt stål i varmevekslere, implementerer Alfa Laval nå også resirkulert carbon black i sine pakninger. Bruk av resirkulert carbon black resulterer i opptil 5 prosent reduserte karbondioksidutslipp for en varmeveksler sammenlignet med konvensjonelle pakninger.