Dette melder Ramirent.

Svalbard Folkehøgskole har holdt til i midlertidige lokaler siden 2019, men nylig ble det inngått en avtale med Store Norske som både skal bygge, drifte og eie skolens nye base på Sjøskrenten i Longyearbyen. Store Norske har vært en hjørnesteinsbedrift på Svalbard i over hundrede år med virksomhet innen bergverk, eiendom, logistikk, energi, kulturminner og reiseliv, og selskapet eier og drifter i dag både næringseiendom og boliger i Longyearbyen.

BILDE 3 MONTERING ramirent svalbard (002) jpg.jpg

Ramirents montører var på plass i Longyearbyen i midten av mai for å  få på plass midlertidig byggtørk-anlegg. Foto: Ramirent

Sterk miljøprofil

Det er Hæhre Arctic AS som har fått i oppdrag å stå for byggingen av den nye folkehøgskolen som har en sterk miljøprofil og bygges i massivtre med solcelleanlegg på taket. I tillegg skal internatbygget, som ligger like ved, rehabiliteres. Det 2.500 kvadratmeter store nybygget vil ha plass til 125 elever og være klar til bruk i februar 2023.

Og til dette prosjektet har Ramirent Norge nå levert det som skal være verdens nordligste byggtørk-anlegg basert på fjernvarme, et anlegg som skal stå der midlertidig inntil en permanent løsning er på plass.  – Ja, oss bekjent er det ingen andre som tidligere har levert et anlegg for byggtørk som får energien fra fjernvarme i så nordlige strøk som dette, sier produktleder byggvarme i Ramirent Norge, Petter Johnsen.

– Meg bekjent er det ingen andre som tidligere har levert et byggtørk-prosjekt som får energien fra fjernvarme i så nordlige strøk som dette, sier produktleder byggvarme i Ramirent Norge, Petter Johnsen.
– Meg bekjent er det ingen andre som tidligere har levert et byggtørk-prosjekt som får energien fra fjernvarme i så nordlige strøk som dette, sier produktleder byggvarme i Ramirent Norge, Petter Johnsen.

Kortreist fjernvarme

– Det hele startet med en henvendelse fra Hæhre Arctic om at de hadde behov for varmeaggregat i forbindelse med byggingen av den nye folkehøgskolen på Svalbard. Det var da snakk om de tradisjonelle «kokoverkene» som går på diesel. Vi bestemte oss imidlertid for å se på alternative løsninger før vi ga et tilbud, og vi ble raskt klar over at det jo allerede var en energikilde på Svalbard i form av fjernvarmeanlegg, sier Rune Sørensen  ved Ramirent Tromsø.

– Mye av Svalbard varmes fortsatt opp via fjernvarme og kulldrift, og vi presenterte derfor et tilbud der vi foreslo en løsning med fjernvarme. Dette er en kortreist løsning samtidig som det gir en veldig sikker og stabil tilførsel av energi til byggtørkerne og i tillegg krever lite vedlikehold. Dermed fikk vi  kontrakt på levering av fem byggtørkere derav tre allerede er satt i drift, forklarer Sørensen.

– Rimelig og stabil løsning 

– I og med at det benyttes fjernvarme som energikilde får vi en løsning som både er rimelig og ikke minst gir en veldig jevn og gode varme. Dessuten trenger vi ikke tenke på etterfylling av diesel, slik som ved bruk av «kokoverkene», siden varmetilførselen er konstant under hele byggeperioden, sier anleggsleder hos Hæhre Arctic Pauli Nordvåg.