Nordic Climate Group har fra starten av bestått av 33 kuldeentreprenører, men har økt til 34 gjennom oppkjøpet av EPTEC Energi AS. Til sammen har gruppen en omsetning på ca. 1,5 milliarder svenske kroner og har i overkant av 600 ansatte. Målet er å fortsette å vokse og å drive teknologi- og bærekraftspørsmål fremover.

- Det gleder meg å få ønske velkommen det norske selskapet EPTEC Energi AS som partner til Nordic Climate Group, sier Mats Åström, fungerende administrerende direktør i Nordic Climate Group. - Med dette etablerer vi oss som den ledende aktøren i Norden når det gjelder installasjoner og service innen kjøle- og varmeindustrien med fokus på fornybarhet og energieffektivitet. Selskapet har en lignende firmakultur og deler de verdiene som selskapene innen Nordic Climate Group har. Det er noe vi skal bevare, samtidig som vi skal utvikle selskapenes framgangsrike og desentraliserte arbeidsmåte. Sammen kan vi utvikles ytterligere gjennom synergier og kunnskapsutveksling, og vi har styrken til å vokse videre, så vel organisk som gjennom oppkjøp i Norden.

Grunnlaget for virksomheten er en sterk lokal markedsposisjon. Derfor kommer selskapene som inngår i Nordic Climate Group til å beholde sin lokale merkevare og ledelse, tidligere eiere forblir i sine roller og nåværende drift, inkludert kundeoppdrag, vil bli opprettholdt. Gruppens styrke bygges ved at selskapene sammen blir mer konkurransedyktige gjennom innkjøp, opplæring, teknisk utvikling og felles markedskommunikasjon samt sterke kundetilbud.

- Vi i EPTEC Energi AS ser fram til bli en del av Nordic Climate Group, sier Ole Jørgen Veiby, daglig leder i EPTEC. Det blir en betydelig aktør i markedet med fokus på vårt fag, innenfor kulde- og varmepumpeanlegg. Vi beholder vår firmakultur, men får samtidig nye kollegaer å samarbeide med. Nordic Climate Group er unik for vår bransje og det vil gi oss fortrinn i markedet.