Formålet med fusjonen var å slå sammen selskapenes virksomhet for å oppnå en mer hensiktsmessig drift samt bedre utnyttelse av de samlede ressursene, skriver EPTEC Energi i en pressemelding.

- Vi er nå integrert som en avdeling i EPTEC Energi AS, med alle fordeler dette innebærer, forteller avdelingsleder i Trondheim, Bjørn Ove Fjørtoft.

Som en avdeling er vi nå frigjort fra de mange administrative oppgavene man har som enkeltstående selskap, og vi kan dermed rette større fokus på salg og service innenfor vårt geografiske område, hovedsakelig Trondheim og Nordvestlandet, avslutter Fjørtoft.

EPTEC Energi AS er et veletablert kulde- og varmeentreprenørfirma fra 1986, med en omsetning i 2014 på 120 millioner. Det primære satsningsområdet er bygg, industri samt fjernvarme med fokus på naturlige kjølemedier, energieffektivitet, kvalitet og pris med gode og anerkjente produkter fra CIAT, Gea Grasso, Compact, ACM og Mitsubishi.