Schneider er en veletablert aktør med et godt renommè og har med dette anerkjent EPTEC som en aktør som holder faglig og kvalitetsmessig meget høy standard knyttet til planlegging, leveranse og service, melder EPTEC Energi AS i en pressemelding.

Formålet med avtalen er å sikre en felles utvikling og et forutsigbart samarbeid med tanke på å indentifisere, levere og installere lønnsomme og kvalitetsmessige gode løsninger for energisparing i varme- og ventilasjonsanlegg.

- Denne samarbeidsavtalen vil gi kunden leveransetrygghet og driftssikkerhet på sin investering, sier daglig leder i EPTEC Energi AS Kenneth Johansen Kløw. - Vi gleder oss veldig til samarbeidet og å ta fatt på nye muligheter og utfordringer sammen, avslutter han.