Salg og prosjektansvarlig Børge Sveinsen har jobbet tett sammen med kunden, kollegaer og samarbeidspartnere for å tilby et energieffektivt og moderne anlegg, melder EPTEC Energi AS.

Isvannsanlegget er designet slik at det kan driftes med full eller delvis frikjøling. Frikjøling er mulig i perioder av året med lave utendørstemperaturer og bidrar til minimalt elektrisk energibruk. Kelvion leverer tørrkjølerne og har deltatt i prosjekteringen. 

For å tilfredsstille kjølebehovet leveres 5 stykk GEA BluAstrum 1800 med naturlig kuldemedium R717 (ammoniakk) som har en GWP (Global Warming Potential) lik 0. For best mulig drift av isvannsanlegget blir det i tillegg levert en GEA Omni control panel som regulerer maskinene etter behov.