Interessen for å svanemerke nybygg (bolig-, skole- og barnehagebygg) har steget markant de siste årene i alle de nordiske landene. Veksten ser ut til å fortsette, nå skal det nemlig også bli mulig å sertifisere kontorbygg med det offisielle miljømerket, meldes det i en pressemelding.

- Vi er glade for at det nå også blir mulig å svanemerke kontorbygg. Dette har markedet etterspurt i lengre tid, og nå åpner vi for det. Byggebransjen har stort potensial for å redusere miljøbelastningen og bidra i det grønne skiftet. Derfor vil vi, sammen med næringen og andre aktører, utvikle Svanemerket slik at det i enda større grad gjør omstillingen til sirkulær økonomi enklere, sier Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Miljømerking Norge.

 

Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Miljømerking Norge. Foto: Miljømerking Norge

Fokus på sirkulær økonomi, klima og inneklima

I forslaget som nå sendes på høring, er det lagt opp til en rekke innstramminger av kravene. Særlig gjelder dette krav som er med på å fremme sirkulær økonomi og redusere klimabelastningen:

- De nye kravene legger stor vekt på å minimere byggeavfall og sikre mer resirkulering. For eksempel kommer vi med skjerpede krav til avfallssortering og til gjenbruk av byggematerialer. Sirkulær økonomi bygger på at vi bruker de samme materialene flere ganger. Hvis det skal være mulig å gjenbruke materialene i et bygg, må selve designprosessen legge til rette for dette, noe vi ivaretar godt i de kravene som nå er på høring. Svanemerket kommer også med krav om fleksible planløsninger i kontor- og skolebygg, noe som sikrer bygninger med lang levetid, sier Ingerid Zeiner, teamleder på bygg i Miljømerking Norge.

Høringsforslaget inneholder også krav om nasjonalt tilpasset klimaberegning og strenge krav til materialer med høy klimabelastning slik som betong, stål og aluminium. Det er også krav om fossilfri byggeplass.

Alle krav som gjelder inneklima er også oppdatert. Miljømerking foreslår blant annet obligatoriske krav til dagslys, akustikk og luftkvalitet.

Som noe helt nytt innføres det dessuten krav som skal sikre bevaring og forbedring av det biologiske mangfoldet på områdene det bygges på. Samtidig sikrer Svanemerkets skjerpede krav at bygg som blir oppført, klarer EUs taksonomikriterier for klimaområdet.

Hør mer om forslaget til nye og skjerpede kriterier

Kravene til svanemerkede produkter blir løpende evaluert og strammet inn. Det sikrer at Svanemerkets krav blir stilt ut fra den nyeste kunnskap og utvikling i markedet – og på den måten er Svanemerket med på å bidra til en mer bærekraftig utvikling.

Forslaget til nye og skjerpede miljøkrav til svanemerkede nybygg er på høring frem til 15. mars 2022, og alle har mulighet til å gi høringssvar. Det vil bli gjennomført et åpent møte om høringen den 15. februar fra klokken 9-11. Invitasjon vil sendes til alle høringsinstanser.