I denne perioden er det kommet til 890 nye plusskunder, noe som er den største økningen for et kvartal registrert hittil. Om lag 86 % av de nye plusskundene er husholdninger. Det viser oppdatert statistikk fra Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME).

– Flest plusskunder finner vi i prisområdet Sørøst-Norge (NO1). Her var det ved utgangen av 1. kvartal 2022 registrert 4 632 plusskunder. Dette omfatter 46 % av alle plusskundene i Norge, sier Torfinn Jonassen, seksjonssjef i RME ifølge nve.no.

Nord-Norge (NO4) er det prisområdet med færrest plusskunder. I NO4 er det 115 plusskunder, eller kun 1 % av alle plusskundene.

Høyere innmating enn vanlig fra plusskundene i 1. kvartal 2022

Den gjennomsnittlige plusskunden matet inn 504 kWh til strømnettet i 1. kvartal 2022. Mars måned stod alene for 72 % av denne innmatingen (364 kWh). Dette er 50 % mer enn normalen for mars måned de foregående årene. Den gjennomsnittlige plusskunden hadde også noe lavere uttak fra strømnettet i mars 2022 enn for samme måned i tidligere år.

Om lag 98 % av alle plusskundene har solcellepaneler. I treårsperioden mars 2019–  mars 2022 har plusskunder med solcellepaneler bidratt med 70 GWh til strømnettet. Dette tilsvarer 87 % av den totale innmatingen fra plusskundene, og er nok til å dekke strømforbruket til om lag 3 500 gjennomsnittsboliger i Norge.

Under 1 prosent av plusskundene mater inn strøm produsert fra vannkraftverk. Disse plusskundene har en jevnere produksjon gjennom året og står alene for 11 % av den totale innmatingen fra plusskundene i treårs- perioden. Mesteparten av innmatingen fra plusskunder med vannkraftverk kommer fra næringskunder.