Dette melder FutureBuilt.

I ti år har FutureBuilt sammen med modige utbyggere vært en viktig leverandør av klimavennlige forbilder, og nå forlenges programperioden frem til 2030. Hittil har programmet jobbet langs aksen Oslo-Drammen, men i nye FutureBuilt er det naturlig å invitere inn kommuner også øst for Oslo. Hanne Opdan, ordfører i Nordre Follo kommune, ser frem til å samarbeide med FutureBuilt.

- I Nordre Follo har vi høye miljø- og klimaambisjoner, og i kommuneplanen har vi satt oss mål om å være en foregangskommune på vei mot lavutslippssamfunnet. Vi ser at FutureBuilt har påvirket byggebransjen og bidratt til en rekke innovative prosjekter. Ved å være en del av programmet, får vi en fantastisk mulighet til å ta del i et kompetansenettverk og å dele erfaringer med aktører som er langt fremme.

Jørgen Vik, ordfører i Lillestrøm kommune er enig. - Klimavennlig byutvikling og arkitektur har kommet for å bli. Vi har stor tro på FutureBuilts strategi med å gjennomføre forbildeprosjekter med stadig høyere ambisjoner. Eksempelets makt kan ikke undervurderes. Vår ambisjon er at Lillestrøm skal være et forbilde i seg selv. Utviklingen skal bygge på FNs bærekraftsmål, og klima- og miljøvennlig by- og tettstedsutvikling er det viktigste vi gjør for å nå disse målene.