Solceller kan være vel og bra, men det interessante er hva politikerne sa nei til. Alternativet var et bergvarmepumpeanlegg som ville ha redusert elektrisitetsforbruket i Sarpsborg kirke med 95 000 kWh i året. Et anlegg som ville hatt en nedbetalingstid på fjorten år, ifølge studien fra Structor.

Politikerne argumenter ifølge Sarpsborg Arbeiderblad med at det å velge solceller er fremtidsrettet.

Hvordan kan det være fremtidsrettet å si nei til en løsning som sparer 95 000 kWh i året, og si ja til en løsning som vil produsere 25 000 kWh?

Er det fremtidsrettet å belaste kommunen med et energiforbruk på 70 000 kWh mer i året enn nødvendig? Når ble energisløsing fremtidsrettet?

Det er heller ikke en fremtidsrettet beslutning når det gjelder effektproblematikken. Effekt kommer til å bli priset høyere i årene fremover. Effektbehovet er størst i vinterhalvåret, da solcellene gir minst energitilskudd. I forhold til effekt vil en bergvarmepumpe være et desidert mye bedre alternativ.

Det som hadde vært fremtidsrettet, hadde vært å investere i en varmepumpe, og bygd en energisentral med glassvegger ved kirken, slik at skoleelever og andre interesserte kunne kommet og se og få en innføring i hvordan man med varmepumpeteknologi kan redusere energiforbruket. Da burde Sarpsborg-politikerne også stukket en tur innom.

Men, skal man først legge solcelletak på et bygg, så er det jo riktig å gjøre det når taket skal skiftes uansett. I Sarpsborg burde det i så fall vært kombinert med andre tiltak.
Strand kirke i Rogaland, som var den første kirken i Norge med solcelletak, har kombinert solcelletaket med andre enøktiltak, blant annet en varmepumpe.