Enda mer interessant: Hvis det hadde blitt tatt en kveldsrunde i alle norske næringsbygg, som består av et areal på 170 til 180 millioner m2, så snakker vi om en besparelse på cirka 780 GWh.

Men, besparelsen kunne sannsynligvis ha vært langt større. Grønn Byggallianse består av byggeiere som har fokus på god drift, og har vært med på «Fang Energityven» flere ganger. Hos byggeiere som ikke er like opptatt av dette, hadde sannsynligvis energifangsten blitt mye høyere.

For å sette dette litt i perspektiv. Havvindprosjektet Hywind Tampen fikk 2,3 milliarder i støtte fra Enova, og er beregnet til å skulle produsere 38 GWh per år. I underkant av halvparten av det en kveldsrunde i norske bygg kan gi i sparte kilowattimer.

Dette ikke er direkte sammenlignbart. Motivasjonen til støttebeløpet til Hywind Tampen går jo også på at støtten vil utløse betydelig innovasjon som Equinor og deres leverandører kan ta med seg ut i markedet.

Likevel, hva er gitt i øremerket støtte til driftere og driftsorganisasjoner, slik at de skal heve kompetansen og drifte byggene våre enda bedre?

God drifting av bygg har stor betydning. Byggeierene vil spare penger, utslipp reduseres og det vil kunne frigjøres elektrisitet til andre formål som datasentre, industri, elbiler og grønn hydrogenproduksjon. Sammen med installasjon av varmepumper og bioenergianlegg vil god drift også føre til mindre effektforbruk av elektrisitet. Det vil kunne føre til millardbesparelser i nettutbygging etter hvert som Norge elektrifiseres stadig mer.

Fokus på god drift av bygg må høyere opp på dagsorden i Enova og hos norske myndigheter for øvrig. Det vil komme oss alle til gode.