Dette melder Höegh Eiendom.

- 2020 var året der vi gikk over til en mer aktiv energiforvaltning. I tillegg ble potensialet for ytterligere energitiltak kartlagt. Resultatet var at årlig energiforbruk i vår portefølje i snitt ble redusert med nærmere 20 prosent sammenlignet med 2019 og endte på 127 kWh/m2, sier administrerende direktør Eirik Thrygg i Höegh Eiendom.

Gjennomsnittlig energiforbruk for næringsbygg ligger i henhold til statistikk fra Enova, i dag på cirka 170 kWh per kvadratmeter. - Vi har som mål å komme under 125 kWh/m2 i snitt for porteføljen vår i løpet av den neste 5-årsperioden, sier Thrygg.

Aktiv forvaltning av næringsbygg

- Vi har i 2020 gjennomført mange aktive grep for å sikre at byggene våre bruker mindre energi. Først og fremst har avdelingen vår tilpasset alle tekniske anlegg til faktisk personbelastning, driftstider og behov, sier Thrygg. - God kommunikasjon med kundene våre er en viktig forutsetning for å få til denne typen energireduserende tiltak.

Höegh Eiendom er også snart i mål med å Breeam In-use-sertifisere alle næringsbyggene sine i Oslo. Dette innebærer blant annet en kartlegging av alle tekniske anlegg for å prioritere hvilke investeringer og miljøtiltak som vil ha størst effekt.

 

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet  finner i EnergiRapporten nr. 5/2021. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!