Dette melder Grønn Byggallianse.

- Det siste året har vi økt fokuset på ESG internt og igangsatt en rekke prosjekter for å bedre kunne ivareta bærekrafthensyn i eiendomsporteføljen. Vi har tro på at strakstiltakene vil hjelpe oss med å skape mer systematikk og kontinuitet i de delene av dette arbeidet som omhandler klima og miljø, sier leder for eiendom i Klaveness Marine, Carl Arnold Johansen.

Ved å signere 10 strakstiltak forplikter Klaveness Marine seg til at det bygges grønt. Strakstiltakene er en del av "Eiendomssektorens veikart mot 2050", som er utviklet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom for å sikre grønn omstilling i næringen.

Strakstiltak i bærekraftstrategi

Klaveness Marine har arbeidet systematisk med strakstiltak 3, 7 og 9 i forbindelse med utviklingen av en materialguide som skal brukes ved leietagertilpasninger.

- I tillegg har vi andre pågående prosjekter som også samsvarer godt med tiltakene, blant annet enøk-analyser, BREEAM-sertifiseringer og installasjon av solcellepanel på takflater. Fremover vil strakstiltakene bli tatt inn i bærekraftstrategien vår og bli grobunn for kompetanseheving og flere aktive bidrag i omstillingen til nullutslippssamfunnet, sier Johansen.

Strakstiltak 2.0 i november

Til nå har over 50 boligutviklere, offentlige og private eiendomsselskaper og forvaltere sluttet seg til tiltakene. Eiendomssektorens veikart og tilhørende 10 strakstiltak ble utarbeidet i 2016. Det er nå på tide å gi ambisiøse eiendomsselskap et nytt sett med strakstiltak som skal gjøre dem rustet til å møte kommende krav og regelendringer knyttet til klima og miljø.

Strakstiltak 2.0 lanseres i starten av november 2021.

Ros fra Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom

Klaveness Marine slutter seg til de ti originale strakstiltakene for å vise at de forplikter seg til konkrete tiltak for å gjøre byggene sine mer bærekraftige for klima- og miljø. Samtidig jobber selskapet nå med en ny strategi der klimagassutslipp er sentralt.

Både Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom, som sammen står bak tiltakene, roser satsingen fra Klaveness Marine.

- Vi er glade for at Klaveness Marine slutter seg til strakstiltakene, og synes det er veldig positivt at selskapet nå jobber målbevisst på flere fronter med å kutte sine klimagassutslipp, sier daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Th. Bramslev.

- Hver tilslutning styrker bransjens bærekraftsarbeid og vårt felles mål om kutt av klimagassutslippene, sier Tone Tellevik Dahl, administrerende direktør i bransjeforeningen Norsk Eiendom.