Dette melder Anthon Eiendom, Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom.

- Det er et veletablert faktum at eiendomsutvikling og -drift, i tillegg til å være en samfunnsnyttig virksomhet, i varierende grad gir negative virkninger for miljøet. Det dreier seg både om ressursbruk og utslipp. Det må være et felles ansvar for aktørene i bransjen å minimere de negative virkningene. Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse gjør en viktig jobb med kartlegging og veiledning i denne innsatsen, og det er helt i tråd med Anthon Eiendoms verdier å forplikte seg ved å signere de nye strakstiltakene, sier administrerende direktør Peder Chr. Løvenskiold.

De ti strakstiltakene er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050, som er utviklet av Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse for å bidra til grønn omstilling i næringen. Ved å signere strakstiltakene forplikter Anthon Eiendom seg til å gjennomføre ti grønne tiltak i planer og rutiner i løpet av ett år.

- Ambisjoner om å øke bærekraften

I november 2021 lanserte Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom strakstiltak 2.0, som er et naturlig steg videre for de som har implementert strakstiltak 1.0.

Eiendomssektorens veikart og tilhørende 10 strakstiltak ble utarbeidet i 2016. Til nå har over 70 boligutviklere, offentlige og private eiendomsselskaper og forvaltere sluttet seg til strakstiltak 1.0, mens over 20 har fulgt opp med å signere strakstiltak 2.0.

Anthon Eiendom forvalter totalt 290 000 kvm innen kontor og innkvartering.

- Vi har store ambisjoner om å øke bærekraften i det vi utvikler og forvalter, og har dette høyt i bevisstheten. Vi følger en strategi som er godt forankret i vår grunnleggende policy for samfunns- og miljøansvar.  I dette arbeidet tar vi også med oss forpliktelsene vi har til arbeide for bransjens strakstiltak.

Selskapet satser mot redusert energibruk, redusert materialbruk og økt gjenbruk, i tillegg til fokus på sertifisering av resultatene.

Stolte over å ha Anthon Eiendom på laget

- Med strakstiltakene har vi laget en ambisiøs, effektiv og enkel veiviser til en bærekraftig fremtid, og vi er stolte over å få med oss Anthon Eiendom på laget, sier Tone Tellevik Dahl, direktør i Norsk Eiendom.

Hun får støtte av Katharina Th. Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse.

- Vi er glade for at Anthon Eiendom starter det nye året med å forplikte seg til strakstiltakene og jobbe målrettet for å gjøre porteføljen sin enda grønnere, sier Bramslev.