Dette melder Grønn Byggallianse.

– Ved å signere strakstiltakene viser vi som bærekraftsfylke at vi omsetter de høye klima- og miljøambisjonene våre i handling. Disse tiltakene vil være med på å skape miljøgevinster i byggenæringen og bidra til å nå målene i fylkesplanen vår, sier fungerende fylkesordfører  Line Hatmosø Hoem.

Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom har i fellesskap utviklet Strakstiltak for eiendomsbesittere for raskere å komme i gang med klimakutt og miljøforbedringer i eiendomssektoren. Strakstiltakene er en del av Eiendomssektorens veikart til lavutslippssamfunnet 2050 som ble overlevert Solbergregjeringen som del av intiativet "Grønn konkurransekraft".

Viser vei for andre store offentlige aktører

– Det svært gledelig at en så stor og synlig aktør som Møre og Romsdal fylkeskommune slutter seg til strakstiltakene. Det offentlige handler varer og tjenester for over 600 milliarder hvert år. Det offentlige eier eller leier mer enn 50% av alt areal i yrkesbygg. Nå viser Møre og Romsdal vei for andre store offentlige aktører, og dermed vil strakstiltakene bidra vesentlig til raske miljøgevinster, sier Katharina Th. Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse.

Også i Norsk Eiendom ser de svært positivt på dette.

– At offentlige byggherrer også slutter seg til vårt veikart er et viktig signal, ikke bare til offentlig sektor, men til hele eiendomsbransjen. Skal vi nå målet om 50% kutt innen 2030 må alle byggherrer levere på sitt kuttpotensial. Gjennom forpliktelsen som ligger i signeringen av strakstiltakene, øker sjansen for at vi når våre mål, sier Tone Tellevik Dahl, direktør i Norsk Eiendom.