Dette kan vi lese i siste nyhetsbrevet fra Entro. Som en følge av at energikostnadene de siste årene er blitt reduserte, har nettleverandørene økt prisen på effekt for å opprettholde kostnadsbildet.  Det betyr at overvåking av effektuttaket blir viktig for å kunne redusere toppene og dermed kutte utgiftene betydelig.

- Effektforbruket de siste tiårene har vokst i stor fart, men brukere som klarer å tilpasse seg vil ikke bli rammet av for høye kostnader. For bygg og anlegg ser det ut til å være potensial for 40 prosent besparelse på direkte el og 34 prosent besparelse på fjernvarme ut i fra årlig effektkostnad, sier Sofie Osbeck, avdelingsleder for Entro i Bergen til nyhetsbrevet fra Entro.

Bygg som har store sprik mellom effekttoppene har mest å spare, og nøkkelen er å få oversikt for så å vite hvor forbedringene må gjøres. Hjelpemidlene som finnes ligger i energioppfølgingssystemer (EOS), sentral driftskontroll (SD) og maksvoktere (lastutkobling for effektreduksjon). Justering av driftstider og optimalisering av drift blir også vektlagt som et verktøy for effektreduksjon.