- Bakgrunnen for omorganiseringen er at Hargassner GmbH i høst kjøpte Gilles GmbH i Østerrike. Gilles er et kjent merke i bioenergimarkedet, og har mange gode produkter, sier Erling Grøtte i Hargassner Norge.

- Det familieeide selskapet Hargassner engasjerer dermed 450 ansatte etter oppkjøpet, og produserer pellets-, ved- og fliskjeler i en effektskala fra 6 kW til 2 500 kW, sier Grøtte.

Av Gilles´ produkter vil Hargassner videreføre industrikjelene med en effekt fra 250 kW til 2 500 kW i sin portefølje. Produktgruppen vil nå gå under navnet Hargassner Industry, og serien vil hete Hargassner Magno.

- Dette gjør at Hargassner har befestet seg som en ledende produsent og leverandør innen bioenergi i Europa. Spesielt viktig har det vært for Hargassner, å utvide kjelesortimentet innen industrikjeler, sier Grøtte.

Håndterer flis opp til 60 prosents fuktighet

- Industrikjelene håndterer alt fra tørre brensler og flis opp til 60 prosents fuktighet. Dette gjør kjelene svære fleksible med tanke på fliskvaliteten man kan bruke. Disse kjelene er bygd for å kunne gå 24/7 hele året, sier Grøtte.

 – Spesielt viktig har det vært for Hargassner, å utvide kjelesortimentet
innen industrikjeler, sier Erling Grøtte i Hargassner Norge. Foto: Hargassner

- Industrikjelene er i utgangspunktet beregnet til bruk i næringsbygg og nær- og fjernvarmeanlegg. Men, kjelene har en effekt fra 250 kW, så det er ikke noe problem å bruke dem på et gårdsbruk, sier Grøtte.

Våtfliskjelene trenger ikke så mye forarbeid når det gjelder virke. - Poenget er at man kan få like mye effekt ut av kjelen med vått virke. Men, selvsagt bruker man mye mer virke. Derfor anbefaler vi for eksempel en gårdbruker å tørke flisa mest mulig. Er man litt på  “hæla”, så har man muligheter for å fyre med våtere flis, sier Grøtte. - Det kan man også gjøre med de tradisjonelle Hargassner-kjelene, men da kan vi ikke garantere effekten

- Har man tilgang på tørt virke, så velger man tørrfliskjeler. De takler flis med opptil 40 prosent fuktighet. Men, det blir det ikke noe økonomi i.  Jo, tørrere virke, desto bedre økonomi, sier Grøtte.

 

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet  finner i EnergiRapporten nr. 6/2021. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!