Dette melder Norsk Varme.

Mens vedprisene ligger stabilt på en drøy krone, spår kraftbransjen priser på opp mot det dobbelte for forbruker for strøm, selv når støtten fra staten er trukket fra. En kartlegging gjort av Norsk Varme, viser en gjennomsnittspris på rundt 1400 kr for tusen liter stablet bjørkeved (400 kg), noe som gir en pris på drøyt én krone pr kWh (1 kg ved gir ca. 3,4 kWh). Den dyreste veden som selges via Finn.no nå ligger på snaut 4700 kr for 1500 liter (600kg), eller rundt 2,30 kr per kWh.

Beskjeden fra vedprodusentene er at det foreløpig er nok ved for vinteren, og da er det ikke nødvendig å betale det hvite ut av øyet for veden, sier styreleder i Norsk Varme, Brede Børud. Han oppfordrer folk til å sammenlikne priser og kjøpe ved i store kvanta.

– Det er flere grunner til at folk vil fyre mer med ved. Oppvarmingskostnadene er én ting. Like viktig er all bekymringen knyttet til trygg strømforsyning og sprengte strømnett. Farten på elektrifiseringen av samfunnet er isolert sett positiv, men det er ikke bærekraftig om ikke alternativene til strøm tvinger seg frem. Den enkleste måten å bidra til mindre belastning på strømnettet og strømproduksjonen, er å produsere energien selv i eget hus, forklarer Børud ifølge Norsk Varme.

Ferske tall fra SSB viser at vedforbruket har økt med 17 prosent siden 2019. Omregnet i energi tilsvarer dette energiproduksjonen ved nesten to Alta-kraftverk (0,6 TWh x 2). Norsk Ved – Forum for vedprodusenter melder om stor etterspørsel og økt produksjon også i år. For å spare mest mulig oppfordrer Norsk Varme nordmenn til å skifte til en rentbrennende vedovn.