Dette melder Novap.

De nye kravene innføres av Isovator Sertifisering, og begrunnes med at f-gass-forordningen stiller krav til loddekompetanse.

Ifølge forordningen må kandidater vise at de kan sveise og/eller lodde permanent tette forbindelser på rør, ledninger og komponenter som kan benyttes i kulde-, klima- og varmepumpesystemer for å få f-gass-sertifikat.

Slik er prøven

Til nå har prøving av loddeferdigheter bare blitt gjort for f-gass kategori I. Denne prøven har gått ut på å:

  • vise bruk av gassdrevet loddeapparat (tenne og regulere flamme)
  • lodde et rørstykke
  • trykkteste det til 10 bar for å vise at loddingen er tett

Nytt hardloddekurs

Varmepumpeforeningen har utviklet et dagskurs for de som ikke har kompetanse på hardlodding og varme arbeider, eller erfaring med dette. – Vi har mange på våre kurs som ikke har bakgrunn fra kulde- og varmepumpebransjen. Hvis du ikke kan dokumentere at du har kompetanse på hardlodding, må du ta hardloddekurs i forkant av våre f-gass-kurs, sier kursansvarlig Einar Gulbrandsen.

Kravet til loddeprøve har ikke tilbakevirkende kraft. Endringen påvirker bare de som tar f-gass-sertifikat for første gang. Alle som tar f-gass-sertifikat før 1. juli neste år, slipper hardloddeprøven.

NOVAP setter opp de første hardloddekursene før sommeren 2022.