Dette melder Novap

HFK-avgiften beregnes ut fra CO2-ekvivalenter, og for 2024 mener regjeringen den bør øke fra 952 til 1176 kr/tonn. Denne økningen er på samme nivå som i fjor, og blir etter alt å dømme vedtatt av Stortinget, ifølge Novap.

Slik blir avgiftene i 2024 for noen av de vanligste HFK-mediene: 

  Kuldemedium  Avgift (kr/kg)
  R32796
  R134a1529
  R407C1910
  R410A2262

Slik beregnes HFK-avgiften

HFK-avgiften regnes ut fra avgiftssats og globalt oppvarmingspotensial (GWP) for hvert enkelt kuldemedium. GWP-verdiene hentes fra rapporter som FNs klimapanel utgir. På grunn av Paris-avtalen bruker Norge nå GWP-verdier fra den femte rapporten (AR5) til å beregne avgiftene.

Refusjonssatser øker tilsvarende

Fra 2020 har det vært forbudt å etterfylle kuldemedier med GWP over 2500 i forbindelse med service og vedlikehold i anlegg med 40 tonn CO2-ekvivalenter eller mer. Det gjelder blant annet R404A og R507A, som i 2024 vil få følgende satser hvis forslaget i statsbudsjettet vedtas: 

   Kuldemedium Refusjonssats (kr/kg)
   R404A4637
   R507A4686

Refusjon av HFK-medier i praksis

Innholdet av hydrofluorkarboner i en returflaske må være minimum 2 kg for å få refusjon, og behandlingsgebyr til Stiftelsen Returgass er kr 360/kg (ekskl mva). 

Man finner gjeldende avgiftsnivå for ulike HFK-medier ved hjelp av en kalkulator på nettsidene til stiftelsen Returgass.

Retur av brukte kuldemedier belønnes med refusjon av HFK-avgiften. Foto: Novap

Oppdatert prisliste fra Stiftelsen Returgass finner du på returgass.no: