Dette melder Ørsted.

Som en del av 'Ørsted Kalundborg CO2 Hub' vil Ørsted etablere CO2-fangst på det treflisfyrte Asnæsværket i Kalundborg og på Avedøreværkets halmfyrte kjelanlegg i Storkøbenhavn. De 430.000 tonn biogen CO2 som årlig fanges på kraftverkene, vil transporteres til et lagringsreservoar i den norske delen av Nordsjøen, hvor det skal lagres permanent. 'Ørsted Kalundborg CO2 Hub' forventes å settes i drift i begynnelsen av 2026.

Den nye avtalen mellom Ørsted og Microsoft innebærer at Microsoft fra 2026 vil motta 1 million tonn CO2-fjerning fra den halmfyrte blokken på Avedøreværket. Kraftverket omdanner lokalt innkjøpt halm, som er et biprodukt fra landbruket, til elektrisitet og fjernvarme. Ved å fange CO2 fra biomassefyrte kraftvarmeverk og lagre det i undergrunnen, er det mulig ikke bare å redusere, men også å fjerne CO2 fra atmosfæren, da CO2 fra bærekraftig biomasse er en del av et naturlig biogen karbonkretsløp. Dermed skapes negative utslipp.

Samarbeidet mellom Ørsted og Microsoft vil spille en avgjørende rolle i utviklingen av 'Ørsted Kalundborg CO2 Hub', da biomassebasert CO2-fangst og -lagring fortsatt befinner seg på et tidlig utviklingsstadium. Selv om prosjektet fikk støtte fra den danske Energistyrelsen, var inntekter fra salg av CO2-kreditter medregnet i investeringsbeslutningen og deretter også i tilbudet som ble sendt inn via den danske støtteordningen, hvor det ble lagt stor vekt på konkurransedyktige bud med lavest mulig støtte per tonn.

Ifølge FNs klimapanel er teknologier for biomassebasert CO2-fangst og -lagring som denne avgjørende for å begrense den globale oppvarmingen. Dette understreker viktigheten av prosjekter som 'Ørsted Kalundborg CO2 Hub', som kan bidra til at selskaper som Microsoft når sine bærekraftsmål, og at de globale klimamålene realiseres.

Felles visjon om bærekraftig fremtid

– Utvidelsen av vårt samarbeid med Microsoft understreker vår felles visjon om en bærekraftig fremtid. Ved å kombinere Ørsteds ekspertise innen biomassebasert fangst og lagring av CO2 med Microsofts ambisjon om å redusere selskapets CO2-avtrykk, viser vi hvordan strategiske relasjoner kan akselerere det grønne skiftet, sier Ole Thomsen, Senior Vice President og sjef for Ørsteds kraftverksvirksomhet.

For Microsoft er dette enda et eksempel på en avtale om å fjerne CO2 i stor skala, som støtter selskapets ambisjon om å være CO2-negativ innen 2030.

– Vi er stolte over nok en gang å kunne kunngjøre en banebrytende avtale med Ørsted, som både er banebrytende innen ansvarlig utvikling av CO2-fjerning i Danmark og samtidig bidrar til overgangen til et CO2-nøytralt energisystem. For å nå klimamålene er det nødvendig at vi omsetter grundig planlegging til rask handling – og Ørsted er fortsatt en verdifull samarbeidspartner når vi skal føre store ideer ut i livet. Dette er enda et konkret skritt på veien mot å videreutvikle de teknologiene og kommersielle kompetansene som trengs for at vi kan bli CO2-negative innen utgangen av 2030, sier Brian Marrs, Senior Director og sjef for Microsofts aktiviteter innen energi og CO2-fjerning.