- Selv om prisene har stabilisert seg etter sjokket i 2021 så må vi ikke glemme at den billigste energien er den vi ikke bruker. Når nordmenn gjør oppgraderinger i hjemmet er det viktig at de får støtte til å gjøre den ekstra investeringen som kan ha stor innvirkning på forbruket og strømregningen, sier bransjedirektør Aslaug Koksvik i Virke byggevarehandel i en melding.

Hvis flere velger å etterisolere yttervegger, yttertak og skifte til superisolerte vinduer og dører, vil det både motvirke den bråstoppen vi nå ser i byggeaktiviteten og tillegg vil boligeiere redusere risikoen sin for høye strømregninger når det blir kaldt ute.  

I tillegg til å redusere energiforbruket i boliger bidrar slike tiltak også til at vi tar bedre vare på og forlenger levetiden til de byggene som allerede er bygget. Det gir mindre avfallsmengder og lavere ressursbruk.  

- De tiltakene for energieffektivisering som varer lengst, slik som å etterisolere tak og vegger, er også de som er vanskeligst og dyrest å gjennomføre for en boligeier. Her må regjeringen trå til og gi støtte også dem som ikke har masse penger på bok, sier Koksvik.