Dette melder Novap.

For å innfri Norges klimamål i 2030 er vi helt avhengig av å styrke kraftbalansen raskt. Ifølge Statnett sine prognoser kan Norge gå mot et kraftunderskudd i et normalår allerede fra 2027. Dette kan unngås gjennom en kraftfull satsing på energieffektivisering og lokal energiproduksjon.

Det er beregnet av NVE at det er et lønnsomt potensial på 13 – 24 TWh energieffektivisering i bygg som ikke blir realisert med dagens virkemidler. Energikommisjonens legger stor vekt på energisparing, og anbefaler et energieffektiviseringsløft i bygg frem til 2030. Kommisjonen mener dette vil kunne igangsettes og få effekt raskere enn ny storskala kraftproduksjon.

Energikommisjonen argumenterer for innføring av en tidsavgrenset investeringsstøtte til energitiltak i boliger og yrkesbygg så raskt som mulig for å styrke kraftbalansen. Stortinget har også vedtatt en styrking av Enova sine støtteordninger for husholdninger.

Arrangørene har invitert sentrale politikere til en debatt om støtteordninger og andre virkemidler for energieffektivisering.

  • Ragnhild Sjoner Syrstad, statssekretær i Klima- og miljødepartementet
  • Bård Ludvig Thorheim, medlem i Energi- og miljøkomiteen fra Høyre
  • Birgit Oline Kjerstad, medlem i Energi- og miljøkomiteen fra SV

Moderator og debattleder Elisabeth Bergskaug fra Altinget.

Program for frokostmøtet:

  • Vi trenger nye og forsterkede virkemidler for energieffektivisering v/ Marie Loe Halvorsen, Elektroforeningen
  • Hva er et lønnsomt enøktiltak v/ Maren Esmark og Olav Isachsen, NVE
  • Panelsamtale: Hvor opptatt er husholdningene av lønnsomhet og støtte? v/ Dag Arne Høystad i Naturvernforbundet
  • Panelsamtale: Samfunnsøkonomi, energieffektivisering og virkemidler v/ Berit Tennbakk fra Thema Consulting og Bård Folke Fredriksen fra NBBL
  • Har vi et velfungerende marked for enøk? v/ Rolf Iver Mytting Hagemoen, Norsk Varmepumpeforening
  • Er energitjenester en sareptas krukke for enøk? v/ Tore Strandskog, Nelfo

Sted

Mesh, Møllergata 6, Oslo og digitalt

Dato

26-4-2023

Tid

07:45-09:30

Påmelding her!