Dette melder Knauf Insulations.

Rapporten som er laget av Building Performance Institute Europe (BPIE) i partnerskap med Knauf Insulation, presenterer funn fra forskningsmodeller som viser hvordan det er mulig å oppnå energibesparelser på opptil 777 TWh  ved å gjennomføre en total rehabilitering av EUs boligbygg. Det tilsvarer strømforbruket til Tyskland og Spania til sammen.

– Invasjonen av Ukraina har vist oss hvor sårbart Europas energisystem er og har framskyndet behovet for den dristige, transformerende og robuste løsningen som anbefales i denne rapporten,  sier David Ducarme, Knauf Insulations Group Chief Operating Officer og Deputy CEO.

– Noe så enkelt som å isolere alle boliger i Europa gjør at vi kan redusere energibehovet tilknyttet romoppvarming med 44 prosent. Denne rapporten viser hvilken gyllen mulighet vi i Europa nå har til å sikre vår energiuavhengighet og samtidig bidra betydelig til klimasaken.

David Ducarme. Foto: Knauf Insulations.
David Ducarme. Foto: Knauf Insulations.

Rapporten viser vei

Før invasjonen dekket Russland mer enn 40 % av EUs totale gassforbruk, 27 % av all oljeimport og 46 % av all kullimport. Europas bygningsmasse står videre for 40 % av Europas energiforbruk og 36 % av klimagassutslippene.

– Knauf Insulation har alltid arbeidet for at energieffektivitet og bygningsrehabilitering skal ligge til grunn for den politiske agendaen, men nå er behovet for handling større enn noensinne, og denne rapporten viser en tydelig vei framover. Vi må sørge for en høyere rehabiliteringstakt for å isolere alle boliger innen 2050, sier Director  Quentin Galland,  Knauf Insulations Group Public & Regulatory Affairs.

– Knauf Insulation støtter fullt ut rapportens konklusjoner om å rehabilitere alle bygninger samt å gjøre revideringen av direktivet om bygningers energiytelse (EPBD) og minstekravene for energiytelse (MEPS) mer effektive når det gjelder å fremme den ’dype rehabiliteringen’ som gir betydelige og målbare energibesparelser i bygg.

Bygninger må ses på som kritisk infrastruktur

– Bygninger må ses på som kritisk infrastruktur som bidrar til EUs energisikkerhet og klimanøytralitet. Dyp rehabilitering må være en av EUs topprioriteringer i møte med energikrisen, sier BPIE Executive Director, Oliver Rapf.

–I månedene som kommer, bør de endelige EPBD-forhandlingene fastsette en kraftig rehabilitering som standard, og resultere i rehabiliteringskrav som underbygger standarden, og er rettferdige og understøttes av gunstige økonomiske ordninger til alle som trenger det.

Du finner rapporten, her!