- Vi er blant huskjedene som bygger flest hus i Norge. Derfor vil vi fremover ta et større miljøansvar, sier utviklingssjef i VestlandsHus, Ingeborg Ukkelberg, ifølge en pressemelding.

VestlandsHus jobber med svanemerking av sitt første hus, og vil om kort tid bygge flere svanemerkede hus. Den første svanemerkede eneboligen, Svanshornet, skal bygges av forhandleren Nordfjord Hus i Stryn. 

- Dette blir en attraktiv familiebolig, som nå legges ut for salg. Planen er videre at VestlandsHus skal bygge flere miljøsertifiserte hus over hele landet. Svanemerking er et løfte om strenge miljø- og kvalitetskrav, samtidig som resultatet er et bedre hus å bo i, sier hun.

Ukkelberg forteller at kjeden må ha kontroll på de ulike miljøbelastningene gjennom hele byggeprosessen på hus som er svanemerket. 

- Det sies at svanemerking er vanskelig å få, og enkelt å velge. Sertifiseringen krever mye av kjedens systemer og stor bevissthet rundt produktvalg. Dette kommer kunden til gode. Når et hus er svanemerket, vet huskjøperen blant annet at huset har minimalt med miljøfarlige stoffer, har lavere energibruk, og har et godt inneklima. Enkelt forklart, et sunt og godt hus å bo i. En annen fordel er at huset kvalifiserer til Husbank-finansiering, og kan søke om grønne lån med bedre fordeler, sier hun.

På samme tid som Svanemerket stiller krav til byggets kvaliteter, erfarer VestlandsHus at de fremdeles har stort spillerom når det kommer til arkitekturen. 

- Så lenge vi ivaretar kravene, har vi stor frihet i arkitekturen. Arkitektene våre kan tegne svanemerkede hus i alle stilarter, ulike prisklasser, og etter kundenes ønsker. Kort sagt får du drømmehuset, bare mer miljøvennlig, sier Ukkelberg.

Markedsansvarlig i Svanemerket, Bjørn Olav Strandli sier følgende om prosessen: 

- Det er inspirerende å arbeide med engasjerte virksomheter som ønsker å gjøre en forskjell. VestlandsHus viser et stort miljøengasjement og vilje til å skape endring. Svanemerket er vanskelig å få, men enkelt å velge, og VestlandsHus har grepet utfordringen. De har inspirert underleverandører til å være med på reisen og bruker Svanemerkingen som et verktøy for innovasjon og videreutvikling i virksomheten. Vi ser frem til å følge det første huset på Stryn og gleder oss til fortsettelsen.

En 3d-illustrasjon av Svanshornet - det første svanemerkede huset til VestlandsHus. Foto: VestlandsHus

Bedre rustet mot fremtidige miljøkrav

 - For huskjeden handler det om å tilby hus som møter fremtidige miljøkrav. Blant annet blir klima- og miljøkravene i offentlige anskaffelser skjerpet og skal vektes med minst tretti prosent fra 2024. Flere medlemmer i kjeden bygger også for det offentlige. Svanemerkede hus har gode miljøprestasjoner på bolig, så dette gir medlemmene våre en dokumentert god miljøprofil, sier Ukkelberg.

- Dette trenger de om de, eksempelvis, skal bygge omsorgsboliger for det offentlige. Svanemerking er en miljøsertifisering som er helhetlig og tar for seg tomten, prosjekteringen, materialbruken, byggeprosessen, dokumentasjonen, og hvilket inneklima huseieren får å bo i. Vi skal ikke legge skjul på at det å svanemerke hus krever mye av oss som huskjede. Samtidig er dette en god anledning til å gå gjennom en del av de eksisterende rutinene vi har når vi bygger hus. Resultatet er positivt både for kunden, miljøet og for VestlandsHus, sier hun.