Dette melder UiS.

UiS driver et mikrogassanlegg i Risavika som produserer både varme og elektrisitet. Gassturbinen leverer varmt vann til oppvarming av laboratoriebygningene i nærområdet. I tillegg leveres det overskuddsenergi til Lyses fjernvarme- og elektrisitetsnett. Målet er at all energi skal utnyttes effektivt.

Forskerne har jobbet med å utvikle en metode for å bruke rent hydrogen som brensel i gassturbinen. Målet er å produsere elektrisitet med null i CO2-utslipp.

I midten av mai ble en viktig milepæl nådd. Da startet de kjøring av turbinen på hundre prosent hydrogen.

– Vi har satt verdensrekord i hydrogenforbrenning i mikrogassturbin. Ingen har kunnet produsere på dette nivået tidligere, sier professor Mohsen Assadi.

Han leder forskningen og har med seg doktorgradsstipendiat Reyhaneh Banihabib og ingeniørene Magnus Wersland og Bjarte Hetlelid (NORCE) til å kjøre testene av anlegget. De har nå bevist at de kan bruke hydrogen i eksisterende infrastruktur for naturgass.

– Effektiviteten av å drive gassturbinen med hydrogen blir noe mindre. Den store gevinsten er å kunne utnytte infrastrukturen som allerede finnes. I tillegg er det ingen CO2-utslipp forbundet med denne energiproduksjonen, sier Assadi.

Han presiserer at dette handler om både lagring og distribusjon av gassbrensel.

– For det første kreves det en viss innsats for å forsikre seg om at eksisterende gassinfrastruktur kan håndtere hydrogen i stedet for naturgass. For det andre handler dette om teknologi for energiforvandling, det vil si selve turbinteknologien. Det er det vi har fokusert på. Vi har bidratt til teknologiske tilpasninger av brenselssystem og brennkammerteknikk, sier Assadi.

Han legger til at de nå vil se nærmere på begrensningene ved anlegget, og finne ut hvordan de kan øke kapasiteten mest mulig for å produsere mest mulig ren energi.

Hele saken kan du lese i EnergiRapporten nr. 19/2021. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!