Dette melder Göteborg Energi. 

Det nye anlegget er selskapets største klimainvestering noensinne og det viktigste tiltaket for at Göteborgs fjernvarme ved utgangen av 2025 skal være helt basert på fornybare og resirkulerte kilder.

Fjernvarmen har vært et viktig verktøy i byens miljøarbeid i lang tid. Den har erstattet brenning av olje og kull, og har sørget for at spillvarme fra Göteborgs industrier, som ellers bare ville blitt sluppet ut i luften, blir utnyttet og varmer opp byen.

– Ren, bærekraftig energi er avgjørende for at vi skal lykkes med den grønne omstillingen. Med det nye anlegget på Ryaområdet tar vi det siste steget i utviklingen av fjernvarme basert på fornybare og resirkulerte kilder, samtidig som vi oppfyller et av de sentrale målene i byens miljø- og klimaprogram. Det føles virkelig bra, sier kommunestyrets leder Jonas Attenius (S), som deltok i den seremonielle spadestikkingen.

Per-Anders Gustafsson, administrerende direktør i Göteborg Energi, understreket viktigheten av å holde tempoet i omstillingen.

– Energibransjen er av natur treg, men med dette prosjektet har vi vist at det motsatte er mulig. På kort tid har vi gått fra beslutning til handling, og nå setter vi spaden i marken. Dette hadde ikke vært mulig uten støtte og engasjement fra våre beslutningstakere i byen som har prioritert denne saken i de politiske beslutningsprosessene. Dette er en milepæl for oss og for byens klimaomstilling, sier Per-Anders Gustafsson.