Dette melder Svanemerket.

Dette er Svanemerkets aller første kampanje som kjøres likt i alle de fem nordiske landene. Målet er å fortelle forbrukere at de skal være trygge på at de tar det beste valget for helse, miljø og klima når de velger et svanemerket produkt. Kampanjen skal også få frem bredden i hvilke produkter Svanemerket sertifiserer: alt fra shampo og klær, til senger og fond.

– Stadig flere ønsker å ta gode miljøvalg, men de møter mange hindringer på veien. De siste årene har vokst frem en jungel av merkeordninger og grønne påstander – og vi ser de samme tendensene i alle de nordiske landene. Vi kan ikke forvente at folk setter seg inn i komplekse innholdsfortegnelser før de kjøper noe. Eller vite hva som er det beste alternativet når «alt» merkes som grønt og bærekraftig, sier Anne-Grethe Henriksen, markeds- og kommunikasjonssjef i Svanemerket i Norge.

Svanemerket er det offisielle miljømerket i alle de nordiske landene, og er opprettet for å gi både forbrukere, merkevarer og innkjøpere troverdig miljøinformasjon om produkter.

– Vi stiller noen av verdens strengeste klima- og miljøkrav til produkter, slik at valget skal bli enkelt for forbrukeren, sier Henriksen.

Utfordret på å tenke nytt

Det kreative teamet i Forsman&Bodenfors utfordret Svanemerket til å tenke nytt. Istedenfor å vise svanemerkede produkter, er det produkter som fikk et nei av Svanemerket som snakker ut om hva de ble tatt på, hva Svanemerket spør om i prosessen og det som kreves av dokumentasjon før produkter sertifiseres.

– Vi synes det er mye mer interessant å høre fra de produktene som ikke lyktes i å få Svanemerket. Og akkurat som i sensitive og følelsesladde intervjusituasjoner, ønsker de ikke å vise ansikt, sier Daga Simonsson, en av kampanjens kreatører.

Høy kjennskap, men lav kunnskap

Svanemerket er det mest kjente klima- og miljømerket i Norden, med en kjennskap på hele 95 prosent. Samtidig vet færre hvordan Svanemerket jobber og hvilke krav som stilles til produkter og tjenester før de kan sertifiseres. I tillegg er det få som vet at Svanemerket er det offisielle miljømerket i alle de nordiske landene.

– Forbrukere har høy kjennskap og høy tillit til Svanemerket. Men vi tror likevel mange ikke vet hvorfor de bør se etter Svanemerket eller at det finnes på titusenvis av produkter. Med den nye kampanjen skal vi snu dette, sier Henriksen.

Hun legger til at nye EU-regler for hva virksomheter kan si og ikke si når det kommer til bærekraftskommunikasjon og produktutvikling er på trappene. Svanemerket er et nyttig verktøy for bedrifter som må å forberede seg på de nye reglene.

– Det blir viktig at det som kommuniseres også dokumenteres. I tillegg vil EU kraftig redusere bruken av miljømerker som ikke er uavhengig vurdert, eller som bare tar hensyn til én eller et fåtall av produktets miljøparametere. Med Svanemerket er mye av jobben gjort, da vi går gjennom hele livssyklusen til produktet og skjerper kravene jevnlig, sier Henriksen.

Svanemerkets nye nordiske kampanje er støttet med midler fra Nordisk Ministerråd sitt «Sustainable Living» prosjekt.