Dette sier kommersielt ansvarlig i Ramirent, Lars Zahl i en pressemelding.

Fem av ti benytter ikke miljøvennlige produkter på arbeidsplassen, viser en undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av Ramirent. Blant 500 respondenter i bygg- og anleggsbransjen sier halvparten at de ikke benytter miljøvennlige produkter på jobb, og 1 av 4 har ikke god nok avfallshåndtering.

Av bransjerapporten fremgår det også at de eldre synes tiltakene som gjøres i dag holder mål. De yngre derimot, savner et større fokus på miljø og bærekraft, som igjen er viktig for fremtiden til bygg- og anleggsbransjen.

– Ikke bare ønsker vi å nå målet om netto null, men en soleklar miljøstrategi er også positivt når det gjelder rekruttering av nye ansatte, sier Zahl.

Reduksjon av klimagassutslipp – en tredelt jobb

Til tross for et grønt skifte i bransjen, er det fortsatt slik at nesten 60 prosent ikke velger bort diesel- og bensinmaskiner, selv om tilbudet av elektriske maskiner er blitt mye større.

– Etterspørselen og villigheten til å ta elektriske anleggsmaskiner i bruk har gått kraftig opp, forteller Per-Arne Eliassen, økonomidirektør i Ramirent.

Likevel er arbeidet med å redusere klimagassutslipp fra byggeplasser tredelt, forteller Fredrik Bengtsen, markedsrådgiver i Enova.

– Maskiner som nå bruker fossilt brensel må gå over til strøm og batteri, og dieselaggregat må skiftes ut med strømaggregat og på sikt gå over til hydrogen. Dessuten må produksjon av betong, glass, stål og lignende ha et lavere klimaavtrykk, i tillegg til at avfallet fra byggeplassene må kunne gjenbrukes i mye større grad. Dette vil i tillegg redusere utslippene, sier Bengtsen.

Stor omveltning å legge om fra fossile til elektriske maskiner

Årlig slippes det ut rundt 340 000 tonn CO2 fra norske bygg- og anleggsplasser, ifølge Miljødirektoratet.no. Dette er kun direkte utslipp fra bygg- og anleggsmaskiner i tillegg til byggvarme.

Per-Arne Eliassen ser derimot en pågående revolusjon i hvordan kunder nå går over til å bruke miljøvennlig drivstoff og elektriske maskiner på byggeplassen. Å legge om fra fossile maskiner til elektriske anleggsmaskiner kan være en stor omveltning for flere bedrifter, men Eliassen tror mange vil bli positivt overrasket:

– Prøv det, er mitt råd. Mange er vanedyr og bruker det de er vant til. Men vi har utvalget, og jeg tror at hvis du gir det et forsøk, så vil du bli positivt overrasket.

Leie av maskiner og utstyr – reduserer utslipp med 30-50 prosent

Utslippsreduksjoner kan være svært betydelige når man ser på utleie av utstyr i bygg- og anleggsbransjen. I tillegg til at det kan redusere klimautslippet i bygg- og anleggsbransjen med 30-50 prosent, er det også en rekke andre faktorer som gjør at utleie vil lønne seg.

For å maksimere effekten av utstyret som brukes, tilbyr for eksempel Ramirent et bredt utvalg av ulike maskiner og utstyr som vil bidra til at kundene kan velge det som er best egnet for jobben. Ved nøye valg av maskin og utstyr vil det i mye større grad brukes til sin fulle rett.

Ved leie av maskiner vil det være færre transportturer, da transportbiler sjeldent kommer tomme tilbake. De plukker ofte opp retur av annet utstyr på veien tilbake, som bidrar til lavere forbruk av drivstoff og mindre klimagassutslipp.

Utnyttingsgraden av utleid utstyr er dessuten mye større. Leid utstyr brukes oftere og reduserer automatisk antall uvirksomme maskiner, som ofte blir stående ubrukt på diverse byggeplasser og prosjekter.

Et fjerde punkt handler om levetiden og forbedret effektivitet. Leide maskiner og utstyr blir som regel bedre vedlikeholdt, noe som gjør utstyret mer effektivt og vil forlenge levetiden til utstyret.

Til sist kan det være tøft for en enkelt entreprenør å investere i en utslippsfri maskinpark. Med utleie kan aktører som Ramirent gjøre investeringen for dem, og dele på ressurser og erfaringer fra kunder når de tar i bruk ny maskinteknologi.

1 av 4 har ikke god nok avfallshåndtering

1,8 millioner tonn avfall kommer direkte fra byggebransjen, ifølge Statistisk Sentralbyrå. I tillegg til ytterligere nesten én million tonn fra ren anleggsaktivitet. Dette utgjør omtrent 25 prosent av alt avfall i Norge.

I undersøkelsen svarer 3 av 4 at de har god avfallshåndtering på byggeprosjektene sine. Det betyr likevel at 1 av 4 ikke har det, som sett i sammenheng med tallene overfor, vil dreie seg om rundt 450 000 tonn avfall. Tiltak som er med på å redusere avfall, vil dermed ha stor betydning for hele bransjen.

Ramirent har sammen med selskapet Looping vært med i test og utvikling av produktet Modulcover – en gjenbrukbar emballasje som har eliminert plastbruken på moduler med 95 prosent.

– Sammen har vi lykkes å skape en standard innen bransjen der gjenbruk og redusering av plast ikke bare gir en miljøfordel, men vi har også skapt en mer effektiv leveranse på selve produktet. Det er vi veldig stolte av, sier Jens Brustad, gründer og daglig leder i Looping.

Gjennom avfallsfri leveranse av moduler til byggeplass har Ramirent Norge kuttet 19 641 kilo plast og totalt 40 tonn avfall. Gjenbruk av transportemballasje har også gitt utslag på marginene, med i underkant av 50 prosent reduksjon i monteringstid.

Bedre isolasjon skaper luftigere rom og flere arbeidsplasser

En mer miljøvennlig hverdag handler ikke bare om elektriske maskiner som tas i bruk. Det handler også om hva en kan gjøre for å tilrettelegge for en mer bærekraftig hverdag for de ansatte. Med 50 prosent som sier at de ikke jobber med miljøarbeid på sin arbeidsplass, er det viktig at aktørene selv tar grep for å skape mer miljøvennlige arbeidsplasser.

Ramirent har løsninger som er bra for miljøet, men også for de ansatte – samtidig som det sikrer effektivitet og bedre økonomi i byggeprosjektene.

For eksempel er nye moduler større og bedre isolert enn før. Det betyr at antall moduler kan reduseres kraftig, samtidig som modulene har lavere energiforbruk. Ventilasjonssystemer og styring av varme og lys er også integrert. For ansatte betyr det luftigere rom, bedre inneklima og en bedre arbeidshverdag.

– Det viktigste vi kan gjøre for å få til en endring for bærekraft i bransjen, er å dele på erfaringer og å vise hvilke nye løsninger som finnes og som fungerer. Og dette arbeidet må hele bransjen gjøre sammen, avslutter Lars Zahl.