Møre og Romsdal fylkeskommune lyser i dag ut fergesambandene Hareid-Sulesund og Magerholm-Sykkylven, med oppstart i henholdsvis 2019 og 2020. Enovas bidrag til prosjektet er å investere 88,2 millioner kroner i landanleggene. Støtten sikrer at fylkeskommunen kan stille strenge krav til energibruk og klimagassutslipp i anbudene. Dette melder Enova.

- Rederne bestemmer selv hvilken teknologi de tilbyr, men kravene i anbudsteksten gjør at vi for Magerholm-Sykkylven kan få tilnærmet 100 prosent drift basert på strøm fra land, og for Hareid-Sulesund om lag 75 prosent, sier fylkesordfører Jon Aasen i Møre og Romsdal fylkeskommune.

- At vi nå kan være med på å elektrifisere fergesamband hvor fergene har en liggetid ned mot fattige fem minutter, viser hvor raskt ladeteknologien går framover. Dette kan åpne for å elektrifisere langt flere fergesamband enn hva som har vært mulig før, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.

Driver teknologiutviklingen framover

Møre og Romsdal følger i kjølvannet av Hordaland og Sør-Trøndelag og blir tredje fylke som får Enova-støtte til klimavennlige fergesamband. I alt har Enova nå gitt tilsagn om over 400 millioner kroner i støtte for å drive dette markedet framover.

- På veien mot lavutslippssamfunnet må transportsektoren bli tilnærmet utslippsfri. Da trenger vi kraftige og innovative tiltak også til sjøs. Fergesamband egner seg generelt godt til elektrifisering, og er derfor et fornuftig utgangspunkt for videre teknologiutvikling i maritim sektor. Norge har dessuten spesielt gode forutsetninger, siden den maritime næringen vår allerede er i front internasjonalt, sier Kvam i Enova.