- Over tid skal det lønne seg å selge strøm til skip, og forprosjekter kan gi bedre beslutningsgrunnlag for å kunne bygge landstrømanlegg som blir lønnsomme i drift. Sluttrapporten fra forprosjektet vil dessuten gi den dokumentasjonen som trengs om aktørene ønsker å søke oss om støtte til selve infrastrukturen etterpå, sier adm.dir. Nils Kristian Nakstad i Enova i en pressemelding.

Forprosjektstøtten skal bidra til sunne forretningsmodeller og bedre samhandling mellom infrastrukturtilbyder, potensielle kunder, havn, nettselskap og andre relevante aktører. Forprosjektene vil avklare spørsmål som hvem som faktisk skal bruke anlegget, hvor mye strøm som trengs og om det er tilstrekkelig kapasitet i nettet.

- For å nå klimamålene vi har satt oss, er vi avhengige av å ha med oss skipsfarten, og det er oppløftende at så mange havner vurderer å ta i bruk landstrøm. For innen 2030 må det være vanlig for skip å koble seg til dette når de ligger til kai, og jeg håper at mange av disse prosjektene realiseres, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Enova tilbyr i alt tre nye støttetilbud som sammen skal bidra til å bygge et levedyktig marked for landstrøm i norske havner. I tillegg til forprosjektstøtten støtter Enova etablering av landstrømanlegg, og tilbyr også støtte til redere som ønsker å klargjøre fartøyene sine for å kunne ta imot landstrøm.

Neste søknadsfrist for støtte til forprosjekter er 1. september. Muligheten for å søke åpnes i løpet av sommeren.