Dette melder Grønn Byggallianse.

Strakstiltakene er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050, som er utviklet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom for å sikre grønn omstilling i næringen. Ved å signere forplikter Linstow seg til å gjennomføre ti grønne tiltak i planer og rutiner i løpet av ett år. 

- Et samlet løft for bransjen er viktig for å oppnå resultater. Linstow har i lang tid jobbet med bærekraft, både i Norge og i utlandet, sier konsernsjefen.

En milepæl  

Linstow er en stor utleieaktør innenfor næringslivet, og har både hotell, kontorbygg og kjøpesenter i porteføljen. Med deres signatur er en fjerdedel av næringsbygg i Norge omfattet av Strakstiltakene. 

- Linstow er en stor aktør, som eier, utvikler og forvalter eiendom både i Norge og utlandet. Alle bransjer blir i stadig større grad målt på klimatiltak og bærekraft, derfor er det viktig at dette ligger i grunnmuren til byggene enten det er kontorbygg, hotell eller kjøpesenter, sier daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Bramslev. 

- Jeg er glad for at Linstow forplikter seg til å jobbe systematisk med bærekraft. De har også en sterk internasjonal tilstedeværelse, spesielt i Baltikum. Gjennom et sterkt miljøfokus vil selskapet kunne påvirke utenlandsk marked og utenlandske aktører, sier Administrerende direktør Norsk Eiendom,. Tone Tellevik Dahl

- Mer effektiv bruk av ressurser

Linstow er i gang med å sertifisere eksisterende bygningsmasse i henhold til BREEAM In-Use. Bedriften har vedtatt at alle nybygginger eller rehabiliteringer av kontorbygg skal BREEAM-sertifiseres som minimum «Excellent». Hele porteføljen av eiendommer skal kontinuerlig måles for direkte og indirekte klimagassutslipp.

- Vår systematiske tilnærming til bærekraft handler om samfunnsansvar og en klar ambisjon om å levere på markedets forventninger. Ved å løfte miljøhensynet i våre eiendommer og prosjekter, bidrar vi positivt både til omgivelsene og vår egen lønnsomhet, sier Mortensen.

 Eiendomssektorens veikart mot 2050 og tilhørende strakstiltak.