- Istedenfor å bruke 2,9 milliarder på kutt i elavgiften, bør Støre-regjeringen heller puste liv i støtteordninger til energisparing og satse på omlegging til andre oppvarmingsløsninger enn elektrisitet. Dette er en forspilt mulighet, sier daglig leder Trygve Mellvang Tomren-Berg i Norsk Fjernvarme.

I et land hvor folk flest er vant til å fyre med strøm, er det oppvarmingen som har mest å si for strømutgiftene.

- Foruten langsiktig reduksjon av strømutgiftene for den det gjelder, vil ENØK-tiltak som reduserer bruk av elektrisitet til oppvarming vinterstid også kutte kostnader i strømnettet. Det er fordi det er «den kaldeste dagen, det kaldeste året» som kraftnettet dimensjoneres for, sier Tomren-Berg.

Tomren-Berg minner samtidig om at elavgiften i seg selv er viktig for lønnsomheten for tiltak som etterisolering og bruk av fjernvarme, grunnvarmepumper eller bioenergi i perioder med lave strømpriser.

- I et svingende markedet er elavgiften en viktig konstant for å sikre lønnsomhet i investeringer i ENØK-tiltak. Det er bare er et år siden Norge opplevde ekstremt lave strømpriser, sier Tomren-Berg