Dette melder Novap.

Sammen med 20 andre organisasjoner har Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) oppfordret regjeringen til å bruke 1 milliard på enøk neste år. I stedet vil Ap og Sp halvere elavgiften fra januar til mars, og redusere den med 1,5 øre/kWh resten av året. 

- I gjennomsnitt utgjør dette cirka 900 kr i året for en husholdning. De rike sparer mest, de som har høyest inntekt bruker mest strøm, sier rådgiver Bård Baardsen i NOVAP.  

Lite presise tiltak

Han mener myndighetene kunne utrettet mye mer ved å hjelpe de husholdningene som virkelig sliter med strømregningene, og ved å satse på energieffektivisering som ruster forbrukere mot høye strømpriser i framtida. 

- Energieffektivisering og varmepumper er langsiktige tiltak vi virkelig burde satse på, sier Baardsen. 

Vanskeligere å kutte klimagassutslipp

Regjeringens prioriteringer er også helt feil sett opp mot Norges klimaforpliktelser.  – Det blir vanskeligere å få til klimakutt, når vi ikke får til så mye energieffektivisering som vi ellers ville ha fått, sier Baardsen. 

NOVAP og de andre organisasjonene har likevel ikke gitt opp håpet om å få enøk-satsing inn i statsbudsjettet for neste år.   – Vi setter vår lit til SV og at de kan gjøre budsjettet bedre på dette området, sier Baardsen. 

Les mer om dette i NOVAP sitt innspill til Finanskomiteen.