Dette melder Schneider Electric.

GoogleASM og HP har sluttet seg til Catalyze-programmet som nye globale sponsorer. Schneider Electric slapp nyheten i forbindelse med sin deltakelse på COP28-klimakonferansen, som pågår i disse dager (30. november-12. desember). En utvidet deltakelse på programmet vil medføre raskere overgang til fornybar energi i halvleder-industrien og kutt av CO2-utslipp på tvers av den globale halvleder-verdikjeden og markedet som forsyner IT-bransjen. 

Catalyze er det første programmet i sitt slag og ble først annonsert i juli, da sponsorene Intel og Applied Materials sluttet seg til det. Programmet er utviklet for å oppfordre leverandører fra hele halvlederindustriens økosystem til å samarbeide for å akselerere overgangen til fornybare energikilder. Programdeltakerne oppfordres til å forplikte seg til avkarbonisering og ta kollektive handlinger gjennom anskaffelse av fornybar energi, og utnytte kjøpekraften av innkjøpskohorter.

Energiomstillingen i verdikjeden er avgjørende. I følge en fersk studie fra SEMI Semiconductor Climate Consortium lå karbonavtrykket til halvlederindustrien i 2021 på rundt 500 millioner tonn CO2. 16 prosent av dette kommer fra forsyningskjeden. Ved å lette leverandørenes overgang til energikilder med lavere karbonutslipp og støtte dem i andre avkarboniseringstiltak som elektrifisering, kan industrien ha en betydelig innvirkning på sine samlede Scope 3-utslipp.

- Vi er glade for å ønske Google, ASM og HP velkommen til Catalyze-programmet. Beslutningen deres om å bli med, støtter ambisjonen om å fremskynde avkarboniseringen av forsyningskjedene, sier Jean-Pascal Tricoire, styreleder i Schneider Electric. - Scope 3-utslipp har vist seg å være utfordrende å spore og administrere, men Catalyze-programmet gjør det mulig for selskaper og deres leverandører å engasjere seg og samarbeide i deres energiomstilling og avkarbonisering.

- Overgangen til en karbonfri halvlederproduksjon er avgjørende for å redusere globale utslipp, og ingen bedrifter kan gjøre det alene, sier Michael Terrell, seniordirektør for energi og klima i Google. 

- Vi er glade for å bli en grunnleggende sponsor av Catalyze-programmet og ser frem til å samarbeide med våre andre sponsorer og leverandører for å fremme bruken av ren energi på tvers av dette kritiske området av Googles forsyningskjede.

- Det haster for planeten og igangsette avgjørende tiltak for å redusere virkningene av klimaendringer. Det er grunnen til at HP har forpliktet seg til å halvere utslippene fra hele sin verdikjede innen dette tiåret, samtidig som vi fortsatt leverer innovativ teknologi til kundene våre, sier Ernest Nicolas, Chief Supply Chain Officer, HP. - Vi er stolte av å sponse Catalyze-programmet for å bidra til å drive industriens fremgang mot avkarbonisering av halvleder- og IT-forsyningskjeden.

.