- I takt med den økende digitaliseringen og endringene i det geopolitiske landskapet, øker risikoen for cyberangrep mot kritisk infrastruktur, sier Sigvart Voss Eriksen, adm.dir. i Omny, i en pressemelding.

- Det er mange som ikke er klar over antallet digitale angrep som faktisk skjer her i Norden. Om angrepene skyldes vår beliggenhet i Nord-Europa, vår rolle som energileverandør til Europa, eller vårt høye nivå av digitalisering kan diskuteres, men uavhengig av årsak så er det nødvendig med handling. Vi gleder oss til å samarbeide med Advansias sikkerhetseksperter for å styrke cybersikkerheten til norske industriaktører, sier Voss Eriksen.

Operasjonell teknologi (OT) som tradisjonelt har vært i lukkede miljø kobles nå i økende grad til nettet og skyen. Digitaliseringen skaper mange muligheter for å forbedre operasjonell effektivitet, men den åpner også opp for nye sårbarheter som  virksomhetene derfor må forberede seg på. 

Bildet viser ledelsen og sikkerhetseksperter fra Omny og Advansia. Foto: Omny

- Vi er veldig glade for å ha inngått dette partnerskapet med Omny. Vi utfyller hverandre godt på sikkerhetsområdet, både når det gjelder kapasitet og ekspertise, og vi har en felles forpliktelse til kvalitet. Dette samarbeidet vil skape nye muligheter - både for oss og våre kunder, sier Christopher Klepsland, adm.dir. i Advansia.

- Advansias ekspertise innen trusselvurderinger, sikkerhetsrådgivning og cybersikkerhet kombinert med Omnys teknologi innen området, har potensialet til å     styrke sikkerheten til industrielle virksomheter betraktelig. Vi kan sette sammen sterke fagteam for å styrke våre kunders evne til å operere i et krevende sikkerhetslandskap framover, sier Jack Fischer Eriksen, leder for sikkerhetsrådgivning i Advansia.

Omny og Advansia skal samarbeide for å bistå virksomheter med deres behov innen IT- og OT-sikkerhet på tvers av flere industrielle sektorer, som energi, produksjon og forsyning.