ASKO er Norges største grossist og får prisen for innsatsen med å redusere klimagassutslippene fra sin virksomhet. Firmaet har 600 lastebiler på veiene, og er med det en svært viktig pådriver for innfasing av innovative løsninger og teknologiske nyvinninger, melder Zero.

– ASKO har etablert dialog med flere andre aktører og viser stort pågangsmot og engasjement for å lykkes. Den samlede effekten av tiltakene ASKO har gjennomført, vil være svært store i Norge, sier Marius Holm, daglig leder i Miljøstiftelsen Zero.


Juryen sier i begrunnelsen at ASKO viser vei og bereder grunnen for at andre lettere skal kunne følge etter.  ASKO er tidlige brukere av ut- slippsfrie lastebiler. De har dratt med seg Scania til å utvikle batteri- og hydrogen-elektriske alternativer til dieselbruken i vanlige lastebiler. På samme måte jobber de nå med utvikling av selvgående, elektriske transportferger for Oslofjorden. ASKO bruker også egen vindkraft for å bli selvforsynt med fornybar kraft, og bygger solcelleanlegg på taket til alle ASKOs distribusjonslagre.

– Denne prisen gir alle oss i ASKO en ytterligere inspirasjon til å stå på – og brøyte vei – for det grønne skiftet, sier Torbjørn Johannson, styreformann i ASKO.

Resten av de topp-tre nominerte var Bonheur med datterselskaper og Norsk Kylling.  Bonheur med datterselskaper har i løpet av en femårsperiode beveget seg fra å ha hovedvekten av aktiviteten innen rigg og olje, til å ha nær hundre prosent av sin portefølje i fornybar energi. Norsk Kylling var nominert for utvikling og bygging av et slakte- og foredlingsanlegg som setter en ny miljøstandard innen global næringsmiddelindustri.

Næringslivets klimapris ble i år delt ut for syvende gang. Næringslivet er sentrale i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Formålet med prisen er å oppmuntre til klimavennlig innovasjon og nyskaping i norske bedrifter, samt gi oppmerksomhet til bedrifter som har skapt gode resultater og går foran i det grønne skiftet.