Dette melder ZERO. 

‒ Karbonfangstanlegget på Klemetsrud blir en spydspiss i den norske, europeiske og globale klima- og energiomstillingen. Sammen med Norcem Brevik og Northern Lights går Hafslund Oslo Celsio i front for å gjøre CO2-fangst og -lagring tilgjengelig som et reelt alternativ for å fjerne store punktutslipp i industri og avfallsforbrenning i Norge og Europa, sier viseadministrerende direktør Anniken Hauglie i NHO. 

Hafslund Oslo Celsio har landet investering og signert støtteavtalen med staten for å bygge karbonfangstanlegg på avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud. Det vil bli verdens første fullskala anlegg med karbonfangst og -lagring fra avfallsforbrenning i en full verdikjede. Celsio skal her fange 400 000 tonn CO2 per år og lagre dette permanent hos Northern Lights i Øygarden.

Juryen vektlegger i sin begrunnelse at vi er avhengige av å fange og lagre CO2 for å nå Parisavtalens mål om å redusere den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Teknologien som nå tas i bruk på Klemetsrud er derfor også viktig i et globalt perspektiv. 

– Det er fantastisk at det nå blir karbonfangst på Klemetsrud. Dette har mange jobbet mye og lenge for. Norge når ikke sine klimamål uten dette anlegget, som også vil bidra med viktig kunnskap og erfaring til Norge og Europa, sier Sigrun Aasland.  

De andre toppnominerte var Foamrox og Tibber. 

Foamrox erstatter betong og plastmaterialer som isolasjon og byggematerialer med hundre prosent resirkulert glass. Glassmaterialet tilsvarer kun ti prosent av vekten av betong og har lengre levetid. Det kutter utslipp både i produksjon og frakt. 

Strømsalgselskapet Tibber var tidlig ute med løsninger som gjør det enklere for kundene å redusere strømforbruket. Tibber har bidratt til å gjøre hele strømbransjen mer mer transparent og til å legge til rette for mer optimal energibruk.