Dette melder Gemini.

Hotellbransjen har et høyt energiforbruk, noe som bidrar til den globale oppvarmingen. Forskere har undersøkt energiforbruket, tilgjengelige energikilder og oppvarmingssystemer over en femårsperiode i hotellsektoren.

To viktige funn fra studien:
- Hoteller med varmepumper, bruker 20 prosent mindre strøm til oppvarming per kvadratmeter
- CO2-varmepumper i hoteller kan redusere varme- og kjølebehovet med opp mot 60 prosent

Grønnere energisystemer

De siste fem årene har nesten 20 prosent flere hoteller fått tilgang til fjernvarme som erstatning for elektrisk oppvarming eller oljefyring. Dette er veldig bra med tanke på reduserte klimagassutslipp. 

- Likevel er det mer å gå på når det gjelder energiforbruket innad i hotellene, sier stipendiat Silje Marie Smitt ved Institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU. Hun står bak studien, sammen med forskerkolleger ved NTNU, Sintef og Danmarks tekniske universitet (DTU).

- Undersøkelser viser at hotellene som bruker fjernvarme som primærvarmekilde, har betydelig høyere energiforbruk enn hoteller som bruker varmepumper. Dette er fordi varmepumper ikke produserer varme, men oppgraderer varmen fra lav til høy temperatur, forklarer hun.

Alt-i-ett -system gir høy effektivitet

Som en del av denne studien har forskerne undersøkt to hoteller som er utstyrt med integrerte CO2-varmepumper med varmelagring. Disse systemene leverer alt av det som kalles termisk oppvarming/kjøling til hotellbygget; oppvarming av rommene, kjøling og varmtvann.

- Potensialet med slike  “alt-i-ett ”-systemer er stort, ettersom man kan gjenvinne varme fra deler av hotellet hvor det trengs kjøling, for så å oppgradere eller løfte dette med varmepumpen til nyttig energi. På denne måten kan man oppnå høy effektivitet og redusert energiforbruk. Systemene med “alt-i-ett” -CO2-løsninger viser stor reduksjon i energiforbruk og relaterte klimagassutslipp, sier Smitt.

Les mer om CO2-varmepumper i -Mer karbondioksid - for miljøet