Dette sa dr. ing. Jørn Stene fra COWI på webinaret -Naturlige kuldemedier - CO2  -, som ble arrangert av Norsk Varmepumpeforening den 27. januar.

-  De mest aktuelle naturlige kuldemediene fremover er CO2, ammoniakk og propan, sa Stene.

 

Dr. ing. Jørn Stene,COWI. Foto: Fleming Stene

- Tidlig i forrige århundre var det mye bruk av naturlige kuldemedier som CO2 og ammoniakk. Men på 1930-tallet så fikk vi de syntetiske mediene, blant annet KFK og HKFK.

-  De syntetiske mediene hadde mange fordeler rent praktisk. De var ikke giftige, ikke brennbare og det var en teknologi som var velegnet. De overtok stadig mer og ble totalt dominerende, sa Stene.

I 1987 kom Montreal-protokollen som førte til utfasing av kuldemedier som hadde en negativ effekt på ozon-laget, KFK og etter hvert HKFK.

- Etter hvert fikk vi HFK, som er gode kuldemedier rent teknisk, men som har en betydelig negativ effekt ettersom de er sterke drivhusgasser, fra 1 500 til 4 000 ganger sterkere enn CO2, sa Stene.